Конституція України у судових рішеннях

Show simple item record

dc.contributor.author Орзіх, Марко Пилипович
dc.contributor.author Єзеров, Альберт Анатолійович
dc.contributor.author Терлецький, Дмитро Сергійович
dc.date.accessioned 2016-08-10T10:41:28Z
dc.date.available 2016-08-10T10:41:28Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Конституція України у судових рішеннях / М. П. Орзіх, А. А. Єзеров, Д. С. Терлецький. - Київ : Юрінком Інтер, 2011. - 432 с. ru_RU
dc.identifier.isbn 978-966-667-488-6
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/5590
dc.description Конституція України у судових рішеннях / М. П. Орзіх, А. А. Єзеров, Д. С. Терлецький. - Київ : Юрінком Інтер, 2011. - 432 с. ru_RU
dc.description.abstract Науково-практичне видання містить систематизований постатейний матеріал із практики Конституційного Суду України, судів загальної юрисдикції, а також Європейського Суду з прав людини щодо застосування норм Конституції України за 15 років її чинності (станом на 28 червня 2011 року). До конституційних положень наводяться витяги з судових рішень (у широкому розумінні як саме рішень судів, їх постанов, ухвал тощо), що дозволяє побачити норми Основного Закону в їх судовій інтерпретації, тобто саму Конституцію в її дії, стабільності та динамізмі. Правильному розумінню аналітико-нормативного матеріалу сприяють наведені у передмові авторські доктринальні позиції стосовно ролі суду в конституціоналізації державного і суспільного життя, місця судової практики у системі джерел права та інтерпретаційної діяльності Конституційного Суду України, а також алфавітно-предметний покажчик до чинної Конституції України. Видання є корисним для студентів та викладачів вищих юридичних закладів, суддів, прокурорів, адвокатів, державних службовців, депутатів і всіх, хто цікавиться судовою практикою застосування Конституції України. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Київ : Юрінком Інтер ru_RU
dc.subject конституційне право ru_RU
dc.subject Конституційний Суд України ru_RU
dc.subject Європейський Суд з прав людини ru_RU
dc.subject суди загальної юрисдикції ru_RU
dc.subject судові рішення ru_RU
dc.subject конституционное право ru_RU
dc.subject Конституционный Суд Украины ru_RU
dc.subject Европейский Суд по правам человека ru_RU
dc.subject суды общей юрисдикции ru_RU
dc.subject судебные решения ru_RU
dc.subject constitutional law ru_RU
dc.subject Constitutional Court of Ukraine ru_RU
dc.subject European Court of human rights ru_RU
dc.subject judgement ru_RU
dc.title Конституція України у судових рішеннях ru_RU
dc.type Book ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record