Проблеми сучасної конституціоналістики

Show simple item record

dc.contributor.author Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна
dc.contributor.author Барський, Вадим Рудольфович
dc.contributor.author Григор’єв, Володимир Анатолійович
dc.contributor.author Єзеров, Альберт Анатолійович
dc.contributor.author Мішина, Наталія Вікторівна
dc.contributor.author Орзіх, Марко Пилипович
dc.contributor.author Терлецький, Дмитро Сергійович
dc.date.accessioned 2016-08-12T09:17:21Z
dc.date.available 2016-08-12T09:17:21Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Проблеми сучасної конституціоналістики : Навчальний посібник. Випуск 1. (Вступ та наукова редакція доктора юридичних наук, професора НУ «ОЮА» М. П. Орзіха). — Б­ка журналу «Юридичний вісник». Серія: Навчальні посібники. — Київ : Юрінком Iнтер, 2010. — 268 с. ru_RU
dc.identifier.isbn 978-966-667-465-5
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/5596
dc.description Проблеми сучасної конституціоналістики : Навчальний посібник. Випуск 1. (Вступ та наукова редакція доктора юридичних наук, професора НУ «ОЮА» М. П. Орзіха). — Б­ка журналу «Юридичний вісник». Серія: Навчальні посібники. — Київ : Юрінком Iнтер, 2010. — 268 с. ru_RU
dc.description.abstract Навчальний посібник містить тематичний матеріал, що не є традиційним для навчального курсу конституційного права. Логіка змісту та розміщення матеріалу апробовано протягом трьох навчальних років на факультетах НУ «ОЮА», в Інституті підготовки професійних суддів, магістратурі державної служби, а також в процесі підготовки абітурієнтів аспірантури за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право та аспірантів і здобувачів під час підготовки до кандидатських іспитів у Національному університеті «Одеська юридична академія». Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних навчальних закладів. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Київ : Юрінком Інтер ru_RU
dc.relation.ispartofseries Б-­ка журналу «Юридичний вісник». Серія: Навчальні посібники;
dc.subject конституціоналізм ru_RU
dc.subject конституціоналістика ru_RU
dc.subject конституційне право ru_RU
dc.subject методологія конституційної теорії ru_RU
dc.subject конституційна компаративістика ru_RU
dc.subject джерела конституційного права ru_RU
dc.subject конституційний конфлікт ru_RU
dc.subject конституційна юстиція ru_RU
dc.subject конституційний процес ru_RU
dc.subject конституционализм ru_RU
dc.subject конституционалистика ru_RU
dc.subject конституционное право ru_RU
dc.subject методология конституционной теории ru_RU
dc.subject конституционная компаративистика ru_RU
dc.subject источники конституционного права ru_RU
dc.subject конституционный конфликт ru_RU
dc.subject конституционная юстиция ru_RU
dc.subject конституционный процесс ru_RU
dc.subject constitutionalism ru_RU
dc.subject constitutionalistics ru_RU
dc.subject constitutional law ru_RU
dc.subject mathodology of constitutional theory ru_RU
dc.subject constitutional comparativistics ru_RU
dc.subject sources of constitutional law ru_RU
dc.subject constitutional conflict ru_RU
dc.subject constitutional justice ru_RU
dc.subject constitutional process ru_RU
dc.title Проблеми сучасної конституціоналістики ru_RU
dc.title.alternative навчальний посібник. Випуск 1 ru_RU
dc.type Book ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record