Правове регулювання фізичної культури і спорту

Show simple item record

dc.contributor.author Журба, М. А.
dc.contributor.author Zhurba, M. A.
dc.date.accessioned 2016-08-16T08:55:55Z
dc.date.available 2016-08-16T08:55:55Z
dc.date.issued 2016-05-20
dc.identifier.citation Журба М. А. Правове регулювання фізичної культури і спорту / М. А. Журба // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 56-58. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/5610
dc.description Журба М. А. Правове регулювання фізичної культури і спорту / М. А. Журба // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 56-58. ru_RU
dc.language Other
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юридична література ru_RU
dc.subject фізична культура і спорт ru_RU
dc.subject правове регулювання ru_RU
dc.subject державна політика ru_RU
dc.subject Закон України "Про фізичну культуру і спорт" ru_RU
dc.subject физическая культура и спорт ru_RU
dc.subject правовое регулирование ru_RU
dc.subject государственная политика ru_RU
dc.subject Закон Украины "О физической культуре и спорте" ru_RU
dc.subject physical culture and sport ru_RU
dc.subject legal regulation ru_RU
dc.subject state policy ru_RU
dc.subject The Law of Ukraine "On Physical Culture and Sports" ru_RU
dc.title Правове регулювання фізичної культури і спорту ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record