О защите национальных интересов Украины при либерализации внешне-экономической деятельности

Show simple item record

dc.contributor.author Чайковська, В. В.
dc.contributor.author Чайковская, В. В.
dc.contributor.author Chaykovska, V. V.
dc.date.accessioned 2016-08-22T08:21:31Z
dc.date.available 2016-08-22T08:21:31Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Чайковська В. В. О защите национальных интересов Украины при либерализации внешне-экономической деятельности / В. В. Чайковський // Актуальні проблеми держави і права : збірник наук. праць. Вип. 64 / НУ «ОЮА» , редкол. С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін., відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – С. 428-434. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/5636
dc.description Чайковська В. В. О защите национальных интересов Украины при либерализации внешне-экономической деятельности / В. В. Чайковський // Актуальні проблеми держави і права : збірник наук. праць. Вип. 64 / НУ «ОЮА» , редкол. С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін., відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – С. 428-434. ru_RU
dc.description.abstract Стаття присвячена господарсько-правовим заходам, здатним утворити сприятливі умови для експортоорієнтованих галузей економіки, інноваційного розвитку та обмеження недобросовісного імпорту. Обґрунтований зв'язок національного протекціонізму з пошуком найбільш дієвих заходів з погляду економіки та допустимих з погляду права, у тому числі міжнародних зобов'язань України. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject господарське право ru_RU
dc.subject національні економічні інтереси ru_RU
dc.subject зовнішньоекономічна діяльність ru_RU
dc.subject національний протекціонізм ru_RU
dc.subject хозяйственное право ru_RU
dc.subject национальные экономические интересы ru_RU
dc.subject внешнеэкономическая деятельность ru_RU
dc.subject национальный протекционизм ru_RU
dc.subject economic law ru_RU
dc.subject national economic interests ru_RU
dc.subject foreign economic activity ru_RU
dc.subject national protects tionism ru_RU
dc.title О защите национальных интересов Украины при либерализации внешне-экономической деятельности ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record