Актуальні проблеми політики. - 2013. - Випуск 49

Актуальні проблеми політики. - 2013. - Випуск 49

 

Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. Вип. 49 / голов. ред. С. В. Ківалов ; НУ ОЮА ; Південноукр. центр гендер. проблем. - Одеса : Фенікс, 2013. – 390 c.- Редкол.:Л. І. Кормич, М. А. Польовий, Ю. П. Аленін, Б. П. Андресюк, В. С. Богданов, К. М. Вітман, Е. А. Гансова, М. А. Дамірлі, Є. В. Додін, І. М. Коваль, Б. А. Кормич, М. П. Лукашевич, С. М. Наумкіна, В. М. Оніщук, А. О. Сіленко, Є. О. Харитонов, Д. С. Шелест

Recent Submissions

View more