Щодо актуальності дослідження системи джерел цивільного права України (огляд літератури та постановка проблеми)

Show simple item record

dc.contributor.author Дрішлюк, А. І.
dc.contributor.author Дришлюк, А. И.
dc.contributor.author Drishlyuk, A. I.
dc.date.accessioned 2016-08-22T11:53:38Z
dc.date.available 2016-08-22T11:53:38Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Дрішлюк А. І. Щодо актуальності дослідження системи джерел цивільного права України (огляд літератури та постановка проблеми) / А. І. Дрішлюк // Актуальні проблеми держави і права : збірник наук. праць. Вип. 65 / НУ «ОЮА» , редкол. С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін., відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – С. 361-367. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/5646
dc.description Дрішлюк А. І. Щодо актуальності дослідження системи джерел цивільного права України (огляд літератури та постановка проблеми) / А. І. Дрішлюк // Актуальні проблеми держави і права : збірник наук. праць. Вип. 65 / НУ «ОЮА» , редкол. С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін., відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – С. 361-367. ru_RU
dc.description.abstract Наукова стаття присвячена визначенню актуальності дослідження системи джерел цивільного права України. Проведено аналіз наукового спадку та здобутків сучасної цивілістики, зроблено висновок про необхідність розробки науково обґрунтованої концепції розвитку та реформування системи джерел цивільного права України, яка з врахуванням сучасного праворозуміння дозво- лить перейти до наступного рівня розвитку регулювання приватноправових відносин в Україні. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject право ru_RU
dc.subject джерело права ru_RU
dc.subject джерело цивільного права ru_RU
dc.subject приватноправові відносини ru_RU
dc.subject источник права ru_RU
dc.subject источник гражданского права ru_RU
dc.subject частноправовые отношения ru_RU
dc.subject law ru_RU
dc.subject source of law ru_RU
dc.subject source of civil law ru_RU
dc.subject private — legal relations ru_RU
dc.title Щодо актуальності дослідження системи джерел цивільного права України (огляд літератури та постановка проблеми) ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record