Глобальна боротьба з расовою дискримінацією та імперативізація міжнародного права

Show simple item record

dc.contributor.author Дрьоміна-Волок, Н. В.
dc.contributor.author Дрёмина-Волок, Н. В.
dc.contributor.author Dryomina-Voloc, N. V.
dc.date.accessioned 2016-08-23T09:04:36Z
dc.date.available 2016-08-23T09:04:36Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Дрьоміна-Волок Н. В. Глобальна боротьба з расовою дискримінацією та імперативізація міжнародного права / Н. В. Дрьоміна-Волок // Актуальні проблеми держави і права : збірник наук. праць. Вип. 65 / НУ «ОЮА» , редкол. С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін., відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – С. 154-166. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/5651
dc.description Дрьоміна-Волок Н. В. Глобальна боротьба з расовою дискримінацією та імперативізація міжнародного права / Н. В. Дрьоміна-Волок // Актуальні проблеми держави і права : збірник наук. праць. Вип. 65 / НУ «ОЮА» , редкол. С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін., відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – С. 154-166. ru_RU
dc.description.abstract У статті розглядаються теоретичні та практичні аспекти тенденції до імперативізації міжнародного права як відповіді на неухильне підвищення правової свідомості світової спільноти щодо необхідності імперативного захисту фундаментальних людських цінностей, зокрема, захисту від расової дискримінації. Досліджується динаміка поглядів про існування та наповненість інституту норм jus cogens у міжнародній юриспруденції, зокрема аналізується практика Міжнародного Суду ООН та інших міжнародних судових установ. Робиться висновок, що еволюція та гуманізація міжнародно-правової думки привели до того, що заборона расової дискримінації в усіх її формах і проявах стала глобальним етичним і правовим імперативом. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject імперативізація міжнародного права ru_RU
dc.subject расова дискримінація ru_RU
dc.subject норми jus cogens ru_RU
dc.subject зобов'язання erga omnes ru_RU
dc.subject Міжнародний Суд ООН ru_RU
dc.subject императивизация международного права ru_RU
dc.subject расовая дискриминация ru_RU
dc.subject нормы jus cogens ru_RU
dc.subject обязательства erga omnes ru_RU
dc.subject Международный Суд ООН ru_RU
dc.subject imperativization of international law ru_RU
dc.subject racial discrimination ru_RU
dc.subject jus cogens norms ru_RU
dc.subject erga omnes obligations ru_RU
dc.subject the International Court of Justice ru_RU
dc.title Глобальна боротьба з расовою дискримінацією та імперативізація міжнародного права ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record