Процесуалізація оперативно-розшукової діяльності у контексті реформування кримінально-процесуального законодавства України

Show simple item record

dc.contributor.author Глушков, В. О.
dc.contributor.author Глушков, В. А.
dc.contributor.author Glushkov, V. O.
dc.contributor.author Білічак, О. А.
dc.contributor.author Биличак, А. А.
dc.contributor.author Bilichak, O. A.
dc.date.accessioned 2016-08-23T09:21:33Z
dc.date.available 2016-08-23T09:21:33Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Глушков В. О., Білічак О. А. Процесуалізація оперативно-розшукової діяльності у контексті реформування кримінально-процесуального законодавства України / В. О. Глушков, О. А. Білічак // Актуальні проблеми держави і права : збірник наук. праць. Вип. 65 / НУ «ОЮА» , редкол. С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін., відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – С. 539-549. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/5652
dc.description Глушков В. О., Білічак О. А. Процесуалізація оперативно-розшукової діяльності у контексті реформування кримінально-процесуального законодавства України / В. О. Глушков, О. А. Білічак // Актуальні проблеми держави і права : збірник наук. праць. Вип. 65 / НУ «ОЮА» , редкол. С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін., відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – С. 539-549. ru_RU
dc.description.abstract У науковій статті проаналізовано науково-практичні проблеми процесуалізації оперативно-розшукової діяльності за новим Кримінальним процесуальним кодексом України. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject негласні слідчі (розшукові) дії ru_RU
dc.subject досудове розслідування ru_RU
dc.subject оперативно-розшукові заходи ru_RU
dc.subject негласные следственные (розыскные) действия ru_RU
dc.subject досудебное расследование ru_RU
dc.subject оперативно-розыскные мероприятия ru_RU
dc.subject secret consequence (search) actions ru_RU
dc.subject pre-trial investigation ru_RU
dc.subject operative-search measures ru_RU
dc.title Процесуалізація оперативно-розшукової діяльності у контексті реформування кримінально-процесуального законодавства України ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record