Кваліфікація міжнародних збройних конфліктів у практиці міжнародних судових установ

Show simple item record

dc.contributor.author Гнатовський, М. М.
dc.contributor.author Гнатовский, Н. Н.
dc.contributor.author Gnatovskyy, M. M.
dc.date.accessioned 2016-08-23T09:40:50Z
dc.date.available 2016-08-23T09:40:50Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Гнатовский М. М. Кваліфікація міжнародних збройних конфліктів у практиці міжнародних судових установ / М. М. Гнатовский // Актуальні проблеми держави і права : збірник наук. праць. Вип. 65 / НУ «ОЮА» , редкол. С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін., відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – С. 139-146. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/5654
dc.description Гнатовский М. М. Кваліфікація міжнародних збройних конфліктів у практиці міжнародних судових установ / М. М. Гнатовский // Актуальні проблеми держави і права : збірник наук. праць. Вип. 65 / НУ «ОЮА» , редкол. С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін., відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – С. 139-146. ru_RU
dc.description.abstract Проблема кваліфікації збройних конфліктів є ключовою для всіх без винятку випадків застосування МГП. Брак у договірному міжнародному праві точних дефініцій понять «збройний конфлікт», «міжнародний збройний конфлікт», «неміжнародний збройний конфлікт» та критеріїв їхнього визначення призводить до необхідності звертатися до практики міжнародних судових установ. Як показано у статті, ця практика теж не відзначається одноманітністю, проте є цінним дороговказом для правильної відповіді на питання кваліфікації міжнародних збройних конфліктів. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject збройний конфлікт ru_RU
dc.subject міжнародний збройний конфлікт ru_RU
dc.subject неміжнародний збройний конфлікт ru_RU
dc.subject загальний контроль ru_RU
dc.subject ефективний контроль ru_RU
dc.subject Міжнародний Суд ru_RU
dc.subject Міжнародний кримінальний трибунал щодо колишньої Югославії ru_RU
dc.subject Міжнародний кримінальний суд ru_RU
dc.subject вооруженный конфликт ru_RU
dc.subject международный вооруженный конфликт ru_RU
dc.subject немеждународный вооруженный конфликт ru_RU
dc.subject общий контроль ru_RU
dc.subject эффективный контроль ru_RU
dc.subject Международный Суд ru_RU
dc.subject Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии ru_RU
dc.subject Международный уголовный суд ru_RU
dc.subject armed conflict ru_RU
dc.subject international armed conflict ru_RU
dc.subject non-international armed conflict ru_RU
dc.subject overall control ru_RU
dc.subject effective control ru_RU
dc.subject International Court of Justice ru_RU
dc.subject International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia ru_RU
dc.subject International Criminal Court ru_RU
dc.title Кваліфікація міжнародних збройних конфліктів у практиці міжнародних судових установ ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record