До проблеми визначення змісту поняття «цивільне законодавство України»

Show simple item record

dc.contributor.author Харитонов, Є. О.
dc.contributor.author Харитонов, Е. О.
dc.contributor.author Kharitonov, E. O.
dc.date.accessioned 2016-08-25T09:30:49Z
dc.date.available 2016-08-25T09:30:49Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Харитонов Є. О. До проблеми визначення змісту поняття «цивільне законодавство України» / Є. О. Харитонов // Актуальні проблеми держави і права : збірник наук. праць. Вип. 65 / НУ «ОЮА» , редкол. С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін., відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – С. 107-115. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/5666
dc.description Харитонов Є. О. До проблеми визначення змісту поняття «цивільне законодавство України» / Є. О. Харитонов // Актуальні проблеми держави і права : збірник наук. праць. Вип. 65 / НУ «ОЮА» , редкол. С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін., відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – С. 107-115. ru_RU
dc.description.abstract У статті розглядаються проблемні питання визначення поняття «цивільне законодавство України», а також аналізується зміст цього поняття. Обстоюється авторська позиція, що зміст останнього не зводиться лише до актів цивільного законодавства, а охоплює також інші форми цивільного права, як згадувані, так і не згадувані в ЦК України. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject законодавство ru_RU
dc.subject цивільне законодавство ru_RU
dc.subject акти цивільного законодавства ru_RU
dc.subject договір ru_RU
dc.subject звичай ru_RU
dc.subject законодательство ru_RU
dc.subject гражданское законодательство ru_RU
dc.subject акты гражданского законодательства ru_RU
dc.subject договор ru_RU
dc.subject обычай ru_RU
dc.subject legislation ru_RU
dc.subject civil legislation ru_RU
dc.subject acts of civil legislation ru_RU
dc.subject contract ru_RU
dc.subject custom ru_RU
dc.title До проблеми визначення змісту поняття «цивільне законодавство України» ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record