Процесуальні форми у діяльності адміністративних судів: правова природа і правове регулювання

Show simple item record

dc.contributor.author Ківалов, С. В.
dc.contributor.author Кивалов, С. В.
dc.contributor.author Kivalov, S. V.
dc.date.accessioned 2016-08-25T11:34:27Z
dc.date.available 2016-08-25T11:34:27Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Ківалов С. В. Процесуальні форми у діяльності адміністративних судів: правова природа і правове регулювання / С. В. Ківалов // Актуальні проблеми держави і права : збірник наук. праць. Вип. 65 / НУ «ОЮА» , редкол. С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін., відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – С. 7-20. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/5674
dc.description Ківалов С. В. Процесуальні форми у діяльності адміністративних судів: правова природа і правове регулювання / С. В. Ківалов // Актуальні проблеми держави і права : збірник наук. праць. Вип. 65 / НУ «ОЮА» , редкол. С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін., відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – С. 7-20. ru_RU
dc.description.abstract Стаття присвячена визначенню сутності і значення процесуальних форм у діяльності адміністративних судів. Зміст категорії «процесуальна форма» розкривається у широкому та вузькому значенні. У широкому значенні процесуальна форма являє собою зовнішній вираз сукупності однорідних процесуальних дій щодо застосування права уповноваженими особами (юридичними та фізичними), які спрямовані на отримання конкретного результату, визначеного матеріальною нормою. У вузькому значенні процесуальна форма передбачає визначення її змісту в залежності від мети реалізації належної правової процедури. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject адміністративне судочинство ru_RU
dc.subject процесуальна форма ru_RU
dc.subject перегляд судових рішень ru_RU
dc.subject апеляційне провадження ru_RU
dc.subject касаційне провадження ru_RU
dc.subject додаткові гарантії законності ru_RU
dc.subject административное судопроизводство ru_RU
dc.subject процессуальная форма ru_RU
dc.subject пересмотр судебных решений ru_RU
dc.subject апелляционное производство ru_RU
dc.subject кассационное производство ru_RU
dc.subject дополнительные гарантии законности ru_RU
dc.subject administrative legal procedure ru_RU
dc.subject procedural form ru_RU
dc.subject courts' decisions review ru_RU
dc.subject appellate procedure ru_RU
dc.subject causational procedure ru_RU
dc.subject additional guarantees of legality ru_RU
dc.title Процесуальні форми у діяльності адміністративних судів: правова природа і правове регулювання ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Актуальні проблеми держави і права. - 2012. - Випуск 65
    зб. наук. пр.
  • Ківалов Сергій Васильович
    Президент Національного університету "Одеська юридична академія", академік Національної академії правових наук України, академік Національної академії педагогічних наук України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України​
  • Ківалов Сергій Васильович
    Президент Національного університету "Одеська юридична академія", академік Національної академії правових наук України, академік Національної академії педагогічних наук України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України​

Show simple item record