Генеза та становлення нормативних основ забезпечення права на ефективний захист у кримінальному провадженні

Show simple item record

dc.contributor.author Волошанівська, Т. В.
dc.contributor.author Voloshanivska, T. V.
dc.date.accessioned 2016-09-03T12:40:48Z
dc.date.available 2016-09-03T12:40:48Z
dc.date.issued 2016-05-20
dc.identifier.citation Волошанівська Т. В. Генеза та становлення нормативних основ забезпечення права на ефективний захист у кримінальному провадженні / Т. В. Волошанівська // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 327-329. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/5676
dc.description Волошанівська Т. В. Генеза та становлення нормативних основ забезпечення права на ефективний захист у кримінальному провадженні / Т. В. Волошанівська // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 327-329. ru_RU
dc.language Other
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юридична література ru_RU
dc.subject генеза ru_RU
dc.subject забезпечення права на захист ru_RU
dc.subject кримінальне провадження ru_RU
dc.subject Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод ru_RU
dc.subject обеспечение права на защиту ru_RU
dc.subject уголовное производство ru_RU
dc.subject Конвенция о защите прав человека и основных свобод ru_RU
dc.subject genesis ru_RU
dc.subject ensuring the right to protection ru_RU
dc.subject criminal proceedings ru_RU
dc.subject European Convention on Human Rights ru_RU
dc.title Генеза та становлення нормативних основ забезпечення права на ефективний захист у кримінальному провадженні ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record