Посмотр Актуальні проблеми політики. - 2014. - Випуск 53 по дате публикации

Посмотр Актуальні проблеми політики. - 2014. - Випуск 53 по дате публикации

Отсортировать по:Порядку:Результатам:

 • Хаяли, Рустам Изеттович; Хаялі, Рустем Ізеттовіч; Hayali, Rustem I. (Одеса : Фенікс, 2014)
  В статье рассматривается и анализируется влияние политических процессов на статус Крыма в крымскотатарской политико-правовой мысли.
 • Избаш, Олеся Олеговна; Избаш, Олеся Олегівна; Izbash, Olesya O. (Одеса : Фенікс, 2014)
  В статье рассматриваются детальные характеристики объектов интеллектуальной собственности, которые возникли в связи с развитием научно-технического прогресса.
 • Білоусов, Олександр Сергійович (Одеса : Фенікс, 2014)
  Обґрунтовується, що у науковому співтоваристві простежується спільне розуміння категорії «громадські практики» як однієї з центральних у суспільних науках для позначення сукупності соціальних дій, які зумовлюють ...
 • Ківалов, Сергій Васильович; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Sergiy (Одеса : Фенікс, 2014)
  Виконано компаративне дослідження досвіду здійснення компетентнісного підходу при оцінюванні якості освіти в провідних зарубіжних країнах. Надано характеристику особливостей структури та змісту реалізації ...
 • Бедрак, Наталія Миколаївна (Одеса : Фенікс, 2014)
  Статтю присвячено дослідженню комунікативного виміру процесу політичного представництва. Визначено, що наряду із дослідженнями інституційного та функціонального вимірів політичного представницт- ва, що ...
 • Багацький, Євген Володимирович (Одеса : Феникс, 2014)
  Стаття присвячена проблемі розвитку відносин Європейського Союзу та Боснії і Герцеговини в період із 1995 року. В ній розглянуті основні засади, на яких базується політика ЄС щодо третіх країн. Спираючись на положен- ня ...
 • Бессараб, Наталя Миколаївна (Одеса : Фенікс, 2014)
  У статті розглядається поняття компетентного суду, міжнародно- правові та законодавчі підстави для його виділення, співвідношення із суміжними поняттями, а також зміст права на компетентний суд; ...
 • Пеньковська, Надія Костянтинівна; Пеньковская, Надежда Константиновна; Penkovsky, Nadezhda K. (Одеса : Фенікс, 2014)
  У статті досліджується процес інституціоналізації парламентської опозиції як складової підвищення ефективності урядування. Визначено основні теоретичні підходи до процесу інституціоналізації парламентської ...
 • Кормич, Анатолій Іванович; Кормич, Анатолий Иванович; Kormich, Anatoly I. (Одеса : Фенікс, 2014)
  В статті аналізуються правові погляди на державу і її взаємини з людиною видатних діячів української науки і політики ХVІІІ століття. Розглянуто співвідношення державної влади та прав людини в їх концепціях.
 • Гаверський, Валерій Володимирович; Гаверський, Валерий Владимирович; Haverskyy, Valeriy V. (Одеса : Фенікс, 2014)
  Інструментом забезпечення економічного зростання є побудова механізму регулювання інвестиційних процесів. Інвестиційне законодавство як форма реалізації інвестиційних процесів містить широке коло нормативних та ...
 • Корнієнко, Ірина Валеріївна; Корниенко, Ирина Валерьевна; Kornienko, Irina V. (Одеса : Фенікс, 2014)
  У статті на підставі аналізу наукової спадщини видатного представника Одеської школи права Є. В. Васьковського визначено основні результати дослідження вченим історії адвокатури з найдавніших часів до ...
 • Кормич, Людмила Іванівна; Кормич, Людмила Ивановна; Kormich, Lyudmila I. (Одеса : Фенікс, 2014)
  В статті аналізується взаємозв’язок гендерного статусу та соціальних ролей чоловіків і жінок в процесах розвитку всіх сфер життєдіяльності сучасної української держави і суспільства. Охарактеризовані як ...
 • Дзевелюк, Андрій Володимирович; Дзевелюк, Андрей Владимирович; Dzevelyuk, Andrey V. (Одеса : Фенікс, 2014)
  В даній статті досліджується розуміння М. Ю. Чижовим джерела права, його походження, а також фактори які впливають на його походження. В даному дослідженні автор аналізує погляди на походження джерела права та утворення ...
 • Єрохов, Віктор Миколайович; Ерохов, Виктор Николаевич; Yerohov Viktor Nikolaevich, Viktor N. (Одеса : Фенікс, 2014)
  У статті розглянуті проблеми визначення фінансово-правової відповідальності в сфері валютних правовідносин на законодавчому рівні, взаємодія фінансово-правової відповідальності з адміністративною за ...
 • Шерман, Олена Михайлівна; Шерман, Елена Михайловна; Sherman, Elena M. (Одеса : Фенікс, 2014)
  Розглянуто специфіку сприйняття такого фізичного компоненту іміджу політичного лідера, як вага, з урахуванням діахронічного аспекту питання. Доведено, що самостійне значення цього компонента іміджу спирається ...
 • Тимоць, Богдан Юрьевич; Тімоць, Богдан Юрійович; Thymocyte, Bohdan Y. (Одеса : Фенікс, 2014)
  Статтю присвячено дослідженню процесу легітимізації політичних конфліктів в умовах демократії. Визначено сутність політичних конфліктів, основні механізми їх легітимізації в умовах демократичної ...
 • Вакарчук, Катерина Василівна; Вакарчук, Екатерина Васильевна; Vakarchuk, Yekaterina V. (Одеса : Фенікс, 2014)
  В статі проаналізовано основні засади та принципи зовнішньої політики Бразилії, окреслено її нові вектори розвитку в період правління президента Д. Руссефф. Виділено основні напрями зовнішньої політики на локальному, ...
 • Вітман, Костянтин Миколайович; Витман, Константин Николаевич; Whitman, Konstantin N. (Одеса : Фенікс, 2014)
  Досліджуються витоки, причини та особливості процесу сепаратизації в Україні. Аналізуються основні механізми протидії феномену на предмет ефективності, демократичності та можливих етнополітичних наслідків.
 • Мордовець, Марія Василівна; Мордовец, Мария Васильевна; Mordovets, Mariya V. (Одеса : Фенікс, 2014)
  У статті представлено аналіз якості, динаміки та основних форм громадсько-політичної активності в Україні за часи незалежності. Показано зміни у формах громадсько-політичної активності на початку ХХI ...
 • Недбай, В'ячеслав Вікторович; Недбай, Вячеслав Викторович; Nedbay, Vyacheslav V. (Одеса : Фенікс, 2014)
  У статті розглядаються головні віхи розвитку комунікаційних технологій від первісного до інформаційного суспільства. Визначено особливості окремих етапів цього процесу та його загальні риси.