Browsing Актуальні проблеми політики. - 2014. - Випуск 53 by Issue Date

Browsing Актуальні проблеми політики. - 2014. - Випуск 53 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Пеньковська, Надія Костянтинівна; Пеньковская, Надежда Константиновна; Penkovsky, Nadezhda K. (Одеса : Фенікс, 2014)
  У статті досліджується процес інституціоналізації парламентської опозиції як складової підвищення ефективності урядування. Визначено основні теоретичні підходи до процесу інституціоналізації парламентської ...
 • Вітман, Костянтин Миколайович; Витман, Константин Николаевич; Whitman, Konstantin N. (Одеса : Фенікс, 2014)
  Досліджуються витоки, причини та особливості процесу сепаратизації в Україні. Аналізуються основні механізми протидії феномену на предмет ефективності, демократичності та можливих етнополітичних наслідків.
 • Кормич, Людмила Іванівна; Кормич, Людмила Ивановна; Kormich, Lyudmila I. (Одеса : Фенікс, 2014)
  В статті аналізується взаємозв’язок гендерного статусу та соціальних ролей чоловіків і жінок в процесах розвитку всіх сфер життєдіяльності сучасної української держави і суспільства. Охарактеризовані як ...
 • Багацький, Євген Володимирович (Одеса : Фенікс, 2014)
  Стаття присвячена проблемі розвитку відносин Європейського Союзу та Боснії і Герцеговини в період із 1995 року. В ній розглянуті основні засади, на яких базується політика ЄС щодо третіх країн. Спираючись на положення ...
 • Білоусов, Олександр Сергійович (Одеса : Фенікс, 2014)
  Обґрунтовується, що у науковому співтоваристві простежується спільне розуміння категорії «громадські практики» як однієї з центральних у суспільних науках для позначення сукупності соціальних дій, які зумовлюють ...
 • Вакарчук, Катерина Василівна; Вакарчук, Екатерина Васильевна; Vakarchuk, Yekaterina V. (Одеса : Фенікс, 2014)
  В статі проаналізовано основні засади та принципи зовнішньої політики Бразилії, окреслено її нові вектори розвитку в період правління президента Д. Руссефф. Виділено основні напрями зовнішньої політики на локальному, ...
 • Задоя, Іванна Іванівна; Задоя, Иванна Ивановна; Zadoya, Ivanna I. (Одеса : Фенікс, 2014)
  Статтю присвячено розгляду атестації державних службовців, як важливої складової проходження державної служби, встановленню причинно-наслідкового зв’язку між результатами проходження атестації державними службовцями ...
 • Цимбалюк, Валерій Іванович; Цимбалюк, Валерий Иванович; Tsymbaliuk, Valeriy I. (Одеса : Фенікс, 2014)
  У статті розглядається питання кримінальної відповідальності юридичних осіб. Здійснено аналіз історичного розвитку та законодавчого регулювання кримінальної відповідальності юридичних осіб в зарубіжних ...
 • Мордовець, Марія Василівна; Мордовец, Мария Васильевна; Mordovets, Mariya V. (Одеса : Фенікс, 2014)
  У статті представлено аналіз якості, динаміки та основних форм громадсько-політичної активності в Україні за часи незалежності. Показано зміни у формах громадсько-політичної активності на початку ХХI ...
 • Дейнека, Володимир Миколайович; Дейнека, Владимир Николаевич; Dejneka, Vladimir N. (Одеса : Фенікс, 2014)
  У статті характеризуються примирні процедури з вирішення індивідуальних трудових спорів та колективних трудових спорів і конфліктів. Вносяться пропозиції щодо удосконалення юридичного забезпечення примирних процедур за ...
 • Кориневич, Антон Олександрович; Кориневич, Антон Александрович; Korinevich, Anton A. (Одеса : Фенікс, 2014)
  Стаття присвячена кваліфікації ситуації в Автономній Республіці Крим, Донецькій і Луганській області з точки зору міжнародного гуманітарного права. Така кваліфікація є вкрай важливою, оскільки ...
 • Кравець, Ганна Василівна; Кравец, Анна Васильевна; Kravec, Anna V. (Одеса : Фенікс, 2014)
  У статті розглядаються особливості політичного процесу країн пострадянського простору. Визначається, що однією з головних особливостей є його спрямованість на трансформацію в бік демократизації, однак, в порівнянні з ...
 • Тимоць, Богдан Юрьевич; Тімоць, Богдан Юрійович; Thymocyte, Bohdan Y. (Одеса : Фенікс, 2014)
  Статтю присвячено дослідженню процесу легітимізації політичних конфліктів в умовах демократії. Визначено сутність політичних конфліктів, основні механізми їх легітимізації в умовах демократичної ...
 • Бедрак, Наталія Миколаївна (Одеса : Фенікс, 2014)
  Статтю присвячено дослідженню комунікативного виміру процесу політичного представництва. Визначено, що наряду із дослідженнями інституційного та функціонального вимірів політичного представницт- ва, що ...
 • Толстенко, Володимир Леонідович; Толстенко, Владимир Леонидович; Tolstenko, Vladimir L. (Одеса : Фенікс, 2014)
  У статті досліджено кореляцію процесів розвитку самоврядних начал та форми держави в сучасних умовах. Автор обґрунтовує роль муніципальної влади як специфічного різновиду публічної влади, що входить до загальної системи ...
 • Єфтєні, Наталія Миколаївна; Yeftyeni, Natalia M.; Ефтени, Наталья Николаевна (Одеса : Фенікс, 2014)
  В статті розглядаються проблеми політичної культури в сучасному українському суспільстві, яка характеризується переходом від авторитарно-етатистської до демократичної, громадянської культури. Проблему консолідації ...
 • Кулачинський, Микола Миколайович; Кулачинський, Николай Николаевич; Kulachynskyy, Nikolai N. (Одеса : Фенікс, 2014)
  В статті розглянуті двосторонні відносини України та Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії на таких рівнях як надання фінансової допомоги, спрощеного візового режиму в’їзду до Британії ...
 • Избаш, Олеся Олеговна; Избаш, Олеся Олегівна; Izbash, Olesya O. (Одеса : Фенікс, 2014)
  В статье рассматриваются детальные характеристики объектов интеллектуальной собственности, которые возникли в связи с развитием научно-технического прогресса.
 • Ківалов, Сергій Васильович; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Sergiy (Одеса : Фенікс, 2014)
  Виконано компаративне дослідження досвіду здійснення компетентнісного підходу при оцінюванні якості освіти в провідних зарубіжних країнах. Надано характеристику особливостей структури та змісту реалізації ...
 • Дзевелюк, Андрій Володимирович; Дзевелюк, Андрей Владимирович; Dzevelyuk, Andrey V. (Одеса : Фенікс, 2014)
  В даній статті досліджується розуміння М. Ю. Чижовим джерела права, його походження, а також фактори які впливають на його походження. В даному дослідженні автор аналізує погляди на походження джерела права та утворення ...