Фактори, які впливають на виявлення ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Show simple item record

dc.contributor.author Аркуша, Лариса Ігорівна
dc.contributor.author Аркуша, Лариса Игоревна
dc.contributor.author Arkusha, Larisa I.
dc.date.accessioned 2016-10-05T13:56:36Z
dc.date.available 2016-10-05T13:56:36Z
dc.date.issued 2016-05-20
dc.identifier.citation Аркуша Л. І. Фактори, які впливають на виявлення ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом / Л. І. Аркуша // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 355-358. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/5715
dc.description Аркуша Л. І. Фактори, які впливають на виявлення ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом / Л. І. Аркуша // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 355-358. ru_RU
dc.language Other
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юридична література ru_RU
dc.subject доходи, одержані злочинним шляхом ru_RU
dc.subject виявлення ознак легалізації ru_RU
dc.subject оперативно-розшукові справи ru_RU
dc.subject контрольно-перевірочні заходи ru_RU
dc.subject економічний аналіз діяльності підприємств ru_RU
dc.subject доходы, полученные преступным путем ru_RU
dc.subject выявление признаков легализации ru_RU
dc.subject контрольно-проверочные мероприятия ru_RU
dc.subject экономический анализ деятельности предприятий ru_RU
dc.subject оперативно-розыскные дела ru_RU
dc.subject proceeds from crime ru_RU
dc.subject revealing signs of legalization ru_RU
dc.subject control and security checks ru_RU
dc.subject economic analysis of activity enterprises ru_RU
dc.subject operational-search case ru_RU
dc.title Фактори, які впливають на виявлення ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record