Методологічна основа формування концепції оперативно-розшукової протидії злочинності у місцях позбавлення волі

Show simple item record

dc.contributor.author Цехан, Дмитро Миколайович
dc.contributor.author Цехан, Дмитрий Николаевич
dc.contributor.author Tcehan, Dmytro M.
dc.date.accessioned 2016-10-10T07:16:38Z
dc.date.available 2016-10-10T07:16:38Z
dc.date.issued 2016-05-20
dc.identifier.citation Цехан Д. М. Методологічна основа формування концепції оперативно-розшукової протидії злочинності у місцях позбавлення волі / Д. М. Цехан // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 374-376. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/5732
dc.description Цехан Д. М. Методологічна основа формування концепції оперативно-розшукової протидії злочинності у місцях позбавлення волі / Д. М. Цехан // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 374-376. ru_RU
dc.language Other
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юридична література ru_RU
dc.subject місця позбавлення волі ru_RU
dc.subject оперативно-розшукова протидія ru_RU
dc.subject системно-історичний підхід ru_RU
dc.subject спеціалізовані вищі навчальні заклади ru_RU
dc.subject методологічна база ru_RU
dc.subject места лишения свободы ru_RU
dc.subject оперативно-розыскное противодействие ru_RU
dc.subject системно-исторический подход ru_RU
dc.subject специализированное высшие учебное заведение ru_RU
dc.subject методологическая база ru_RU
dc.subject detention facilities ru_RU
dc.subject operatively-search counteraction ru_RU
dc.subject system-historical approach ru_RU
dc.subject specialized higher education institution ru_RU
dc.subject methodological framework ru_RU
dc.title Методологічна основа формування концепції оперативно-розшукової протидії злочинності у місцях позбавлення волі ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record