Принципи адміністративного судочинства України як основоположні засади формування адміністративної юстиції

Show simple item record

dc.contributor.author Ківалов, Сергій Васильович
dc.contributor.author Kivalov, Sergiy V.
dc.contributor.author Кивалов, Сергей Васильевич
dc.date.accessioned 2015-04-22T07:52:25Z
dc.date.available 2015-04-22T07:52:25Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Ківалов С. В. Принципи адміністративного судочинства України як основоположні засади формування адміністративної юстиції / С.В. Ківалов // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Ю. М. Оборотов (заст. голов. ред.), Л. Р. Біла [та ін.] ; МОН України, ОНЮА. - Одеса : Юрид. л-ра, 2005. - Вип. 26 – С. 5-18. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/577
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юридична література ru_RU
dc.subject адміністративне судочинство ru_RU
dc.subject адміністративний процес ru_RU
dc.subject Кодекс адміністративного судочинства ru_RU
dc.subject засади судочинства ru_RU
dc.subject судовий розгляд ru_RU
dc.subject принципи адміністративного судочинства ru_RU
dc.subject административное судопроизводство ru_RU
dc.subject административный процесс ru_RU
dc.subject Кодекс административного судопроизводства ru_RU
dc.subject основы судопроизводства ru_RU
dc.subject судебное рассмотрение ru_RU
dc.subject принципы административного судопроизводства ru_RU
dc.title Принципи адміністративного судочинства України як основоположні засади формування адміністративної юстиції ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Ківалов Сергій Васильович
    Президент Національного університету "Одеська юридична академія", академік Національної академії правових наук України, академік Національної академії педагогічних наук України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України​

Show simple item record