Проблеми антимонопольної політики в Україні

Show simple item record

dc.contributor.author Поліщук, В. О.
dc.contributor.author Полищук, В. А.
dc.contributor.author Polischuk, V.
dc.date 2013
dc.date.accessioned 2016-10-17T09:05:53Z
dc.date.available 2016-10-17T09:05:53Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Поліщук В. О. Проблеми антимонопольної політики в Україні / В. О. Поліщук // Економіко-правовий розвиток сучасної України : матер. ІIІ Всеукр. наук. конф. студ., аспір. та молодих вчених (22-23 листопада 2013 р., м. Одеса) / за ред. д.е.н., проф. О. М. Кібік, д.ю.н., проф. О. П. Подцерковного ; Національн. ун-т «Одеська юридична академія» – Одеса : Фенікс, 2013. – С. 89-91. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/5820
dc.description Поліщук В. О. Проблеми антимонопольної політики в Україні / В. О. Поліщук // Економіко-правовий розвиток сучасної України : матер. ІIІ Всеукр. наук. конф. студ., аспір. та молодих вчених (22-23 листопада 2013 р., м. Одеса) / за ред. д.е.н., проф. О. М. Кібік, д.ю.н., проф. О. П. Подцерковного ; Національн. ун-т «Одеська юридична академія» – Одеса : Фенікс, 2013. – С. 89-91. ru_RU
dc.language Other
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Фенікс ru_RU
dc.subject монополізація економіки ru_RU
dc.subject антимонопольна політика України ru_RU
dc.subject антимонопольне регулювання ru_RU
dc.subject олігополістична конкуренція в Україні ru_RU
dc.subject монополизация экономики ru_RU
dc.subject антимонопольная политика Украины ru_RU
dc.subject антимонопольное регулирование ru_RU
dc.subject олигополистическая конкуренция в Украине ru_RU
dc.subject monopolization of economy ru_RU
dc.subject competition policy Ukraine ru_RU
dc.subject antitrust regulation ru_RU
dc.subject oligopolistic competition in Ukraine ru_RU
dc.title Проблеми антимонопольної політики в Україні ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record