Browsing Актуальні проблеми держави і права. - 2003. - Випуск 19 by Subject