Гуманізм як принцип права України

Show simple item record

dc.contributor.author Чеботарьов, С. С.
dc.contributor.author Чеботарев, С. С.
dc.contributor.author Chebotarev, S. S.
dc.date.accessioned 2016-10-19T07:18:41Z
dc.date.available 2016-10-19T07:18:41Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Чеботарьов С. С. Гуманізм як принцип права України / С. С. Чеботарьов // Актуальні проблеми держави і права : збірник наук. праць. Вип. 65 / НУ «ОЮА» , редкол. С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін., відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – С. 205-210. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/5837
dc.description Чеботарьов С. С. Гуманізм як принцип права України / С. С. Чеботарьов // Актуальні проблеми держави і права : збірник наук. праць. Вип. 65 / НУ «ОЮА» , редкол. С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін., відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – С. 205-210. ru_RU
dc.description.abstract У статті принцип гуманізму розглянуто як філософську категорію та як один з найважливіших принципів права України. Наведено різні точки зору на особливості розуміння змісту цього принципу юридичною наукою. Проаналізовано прояви принципу гуманізму в різних галузях права України. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject гуманізм ru_RU
dc.subject принцип гуманізму ru_RU
dc.subject принципи права ru_RU
dc.subject гуманізація права ru_RU
dc.subject забезпечення прав і свобод людини і громадянина ru_RU
dc.subject гуманизм ru_RU
dc.subject принцип гуманизма ru_RU
dc.subject принципы права ru_RU
dc.subject гуманизация права ru_RU
dc.subject обеспечение прав и свобод человека и гражданина ru_RU
dc.subject humanism ru_RU
dc.subject the principle of humanity ru_RU
dc.subject the principles of law ru_RU
dc.subject humanization of law ru_RU
dc.subject the rights and freedoms of human and citizen ru_RU
dc.title Гуманізм як принцип права України ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record