Жінки в адвокатурі країн традиційно-етичного права: історичний екскурс

Show simple item record

dc.contributor.author Аніщук, Ніна Володимирівна
dc.contributor.author Анищук, Нина Владимировна
dc.contributor.author Anishchuk, Nina V.
dc.date.accessioned 2016-10-19T07:33:58Z
dc.date.available 2016-10-19T07:33:58Z
dc.date.issued 2016-05-20
dc.identifier.citation Аніщук Н. В. Жінки в адвокатурі країн традиційно-етичного права: історичний екскурс / Н. В. Аніщук // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 1 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 136-138. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/5839
dc.description Аніщук Н. В. Жінки в адвокатурі країн традиційно-етичного права: історичний екскурс / Н. В. Аніщук // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 1 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 136-138. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юридична література ru_RU
dc.subject традиційно-етичне право ru_RU
dc.subject адвокатура ru_RU
dc.subject жінки в адвокатурі ru_RU
dc.subject країни традиційно-етичного права ru_RU
dc.subject Китай ru_RU
dc.subject Корея ru_RU
dc.subject Японія ru_RU
dc.subject історичний екскурс ru_RU
dc.subject традиционно-этическое право ru_RU
dc.subject адвокатура ru_RU
dc.subject женщины в адвокатуре ru_RU
dc.subject страны традиционно-этического права ru_RU
dc.subject Китай ru_RU
dc.subject Корея ru_RU
dc.subject Япония ru_RU
dc.subject исторический экскурс ru_RU
dc.subject traditional ethical law ru_RU
dc.subject advocacy ru_RU
dc.subject women in advocacy ru_RU
dc.subject states of traditional ethical law ru_RU
dc.subject China ru_RU
dc.subject Korea ru_RU
dc.subject Japan ru_RU
dc.subject historical overview ru_RU
dc.title Жінки в адвокатурі країн традиційно-етичного права: історичний екскурс ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record