Бюджетна політика держави як один з основних напрямків економічної політики за господарським законодавством

Show simple item record

dc.contributor.author Латковсъка, Т. А.
dc.contributor.author Латковская, Т. А.
dc.contributor.author Latkovskaya, T. A.
dc.date.accessioned 2016-10-20T06:04:03Z
dc.date.available 2016-10-20T06:04:03Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Латковська Т. А. Бюджетна політика держави як один з основних напрямків економічної політики за господарським законодавством / Т. А. Латковська // Актуальні проблеми держави і права : збірник наук. праць. Вип. 65 / НУ «ОЮА» , редкол. С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін., відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – С. 68-75. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/5855
dc.description Латковська Т. А. Бюджетна політика держави як один з основних напрямків економічної політики за господарським законодавством / Т. А. Латковська // Актуальні проблеми держави і права : збірник наук. праць. Вип. 65 / НУ «ОЮА» , редкол. С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін., відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – С. 68-75. ru_RU
dc.description.abstract Стаття присвячена розгляду бюджетної політики держави як одному з основних напрямків економічної політики за господарським законодавством. Досліджуються складові бюджетної політики. Розглядаються типи бюджетної політики та розкриваються їх недоліки та переваги. Визначаються напрями реалізації бюджетної політики, основу якої складають стратегічні напрями, що визначають перспективи формування і використання фінансових ресурсів. Формулюються пріоритетні завдання у бюджетній політиці. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject бюджетна політика ru_RU
dc.subject типи бюджетної політики ru_RU
dc.subject напрями реалізації бюджетної політики ru_RU
dc.subject завдання бюджетної політики ru_RU
dc.subject бюджетная политика ru_RU
dc.subject типы бюджетной политики ru_RU
dc.subject направления реализации бюджетной политики ru_RU
dc.subject задания бюджетной политики ru_RU
dc.subject budget policy ru_RU
dc.subject types of budget policy ru_RU
dc.subject directions of realization of the budget policy ru_RU
dc.subject tasks of the budget policy ru_RU
dc.title Бюджетна політика держави як один з основних напрямків економічної політики за господарським законодавством ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record