Категоріальна характеристика традицій в ідеальному вимірі права

Show simple item record

dc.contributor.author Павлов, С. С.
dc.contributor.author Pavlov, S. V.
dc.date.accessioned 2016-10-24T07:22:21Z
dc.date.available 2016-10-24T07:22:21Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Павлов С. С. Категоріальна характеристика традицій в ідеальному вимірі права / С. С. Павлов // Актуальні проблеми держави і права : збірник наук. праць. Вип. 65 / НУ «ОЮА» , редкол. С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін., відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – С. 232-238. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/5893
dc.description Павлов С. С. Категоріальна характеристика традицій в ідеальному вимірі права / С. С. Павлов // Актуальні проблеми держави і права : збірник наук. праць. Вип. 65 / НУ «ОЮА» , редкол. С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін., відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – С. 232-238. ru_RU
dc.description.abstract Стаття присвячена дослідженню традицій у понятійному апараті загальнотеоретичної юриспруденції як в окремому вимірі права. Традиції розглядаються як категорії права, кожна з яких має власний зміст, силу дії, функції, статус та місце в системі юридичних знань. Пропонується відпрацювати єдиний підхід до пояснення понять «правова традиція» та «традиція права». У статті автором виділено напрямки дії традицій в ідеальному вимірі права та наголошено на необхідності їх розгляду в статиці. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject право ru_RU
dc.subject виміри права ru_RU
dc.subject традиція права ru_RU
dc.subject правова традиція ru_RU
dc.subject категорія права ru_RU
dc.subject понятійно-категоріальний апарат ru_RU
dc.subject феноменологічний, аксіологічний, системний підходи юридичної методології ru_RU
dc.subject измерения права ru_RU
dc.subject традиция права ru_RU
dc.subject правовая традиция ru_RU
dc.subject категория права ru_RU
dc.subject понятийный аппарат ru_RU
dc.subject феноменологический, аксиологический, системный подходы юридической методологии ru_RU
dc.subject law ru_RU
dc.subject dimensions of law ru_RU
dc.subject the tradition of law ru_RU
dc.subject the legal tradition ru_RU
dc.subject the category of law ru_RU
dc.subject conceptual and categorical aid ru_RU
dc.subject phenomenological, axiological, systematic approaches legal methodology ru_RU
dc.title Категоріальна характеристика традицій в ідеальному вимірі права ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record