Історико-теоретичний аналіз правової фікції у західній науці

Show simple item record

dc.contributor.author Суханова, Д. С.
dc.contributor.author Sukhanova, D. S.
dc.date.accessioned 2016-10-25T08:29:55Z
dc.date.available 2016-10-25T08:29:55Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Суханова Д. С. Історико-теоретичний аналіз правової фікції у західній науці / Д. С. Суханова // Актуальні проблеми держави і права : збірник наук. праць. Вип. 65 / НУ «ОЮА» , редкол. С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін., відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – С. 260-267. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/5920
dc.description Суханова Д. С. Історико-теоретичний аналіз правової фікції у західній науці / Д. С. Суханова // Актуальні проблеми держави і права : збірник наук. праць. Вип. 65 / НУ «ОЮА» , редкол. С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін., відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – С. 260-267. ru_RU
dc.description.abstract В даній статті автор звертає увагу на проблемні моменти, пов'язані із існуванням та функцонуванням правових фікцій. Розглядається історіографія правових фікцій. Визначаються основоположні праці по дослідженню правових фікцій в західній науці у різні історичні періоди. Виділяються різні підходи до правової природи фікцій на різних стадіях їх розвитку. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject юридична техніка ru_RU
dc.subject правова конструкція ru_RU
dc.subject правова фікція ru_RU
dc.subject правове припущення ru_RU
dc.subject юридическая техника ru_RU
dc.subject правовая конструкция ru_RU
dc.subject правовая фикция ru_RU
dc.subject правовое предположение ru_RU
dc.subject legal technique ru_RU
dc.subject legal construction ru_RU
dc.subject legal fiction ru_RU
dc.subject legal assumption ru_RU
dc.title Історико-теоретичний аналіз правової фікції у західній науці ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record