Портрет України в оцінках міжнародних економічних рейтингів

Show simple item record

dc.contributor.author Тарасовська, Ю. Ю.
dc.contributor.author Тарасовская, Ю. Ю.
dc.contributor.author Tarasovska, Y.
dc.date 2013
dc.date.accessioned 2016-10-27T13:08:10Z
dc.date.available 2016-10-27T13:08:10Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Тарасовська Ю. Ю. Портрет України в оцінках міжнародних економічних рейтингів / Ю. Ю. Тарасовська // Економіко-правовий розвиток сучасної України : матер. ІIІ Всеукр. наук. конф. студ., аспір. та молодих вчених (22-23 листопада 2013 р., м. Одеса) / за ред. д.е.н., проф. О. М. Кібік, д.ю.н., проф. О. П. Подцерковного ; Національн. ун-т «Одеська юридична академія» – Одеса : Фенікс, 2013. – С. 91-94. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/5968
dc.description Тарасовська Ю. Ю. Портрет України в оцінках міжнародних економічних рейтингів / Ю. Ю. Тарасовська // Економіко-правовий розвиток сучасної України : матер. ІIІ Всеукр. наук. конф. студ., аспір. та молодих вчених (22-23 листопада 2013 р., м. Одеса) / за ред. д.е.н., проф. О. М. Кібік, д.ю.н., проф. О. П. Подцерковного ; Національн. ун-т «Одеська юридична академія» – Одеса : Фенікс, 2013. – С. 91-94. ru_RU
dc.language Other
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Фенікс ru_RU
dc.subject Україна ru_RU
dc.subject міжнародні економічні рейтинги ru_RU
dc.subject щорічні світові рейтинги ru_RU
dc.subject інвестиційний клімат України ru_RU
dc.subject Украина ru_RU
dc.subject международные экономические рейтинги ru_RU
dc.subject ежегодные мировые рейтинги ru_RU
dc.subject инвестиционный климат Украины ru_RU
dc.subject Ukraine ru_RU
dc.subject international economic rankings ru_RU
dc.subject annual world rankings ru_RU
dc.subject investment climate in Ukraine ru_RU
dc.title Портрет України в оцінках міжнародних економічних рейтингів ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record