Інтернет і поява нових категорій цивільного права: до постановки проблеми

Show simple item record

dc.contributor.author Харитонова, Олена Іванівна
dc.contributor.author Харитонова, Елена Ивановна
dc.contributor.author Harytonova, Olena I.
dc.date.accessioned 2016-10-31T09:47:48Z
dc.date.available 2016-10-31T09:47:48Z
dc.date.issued 2016-05-20
dc.identifier.citation Харитонова О. І. Інтернет і поява нових категорій цивільного права: до постановки проблеми / О. І. Харитонова // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 556-559. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/5988
dc.description Харитонова О. І. Інтернет і поява нових категорій цивільного права: до постановки проблеми / О. І. Харитонова // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 556-559. ru_RU
dc.language Other
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юридична література ru_RU
dc.subject розвиток мережі Інтернет ru_RU
dc.subject інформаційно-комунікаційні технології ru_RU
dc.subject авторське право ru_RU
dc.subject право віртуальної власності ru_RU
dc.subject використання програмного забезпечення ru_RU
dc.subject развитие сети Интернет ru_RU
dc.subject информационно-коммуникационные технологии ru_RU
dc.subject авторское право ru_RU
dc.subject право виртуальной собственности ru_RU
dc.subject использование программного обеспечения ru_RU
dc.subject Internet development ru_RU
dc.subject information and communication technologies ru_RU
dc.subject copyright ru_RU
dc.subject virtual property right ru_RU
dc.subject use of software ru_RU
dc.title Інтернет і поява нових категорій цивільного права: до постановки проблеми ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record