Збірники наукових праць

Збірники наукових праць

 

Разделы данного сообщества

Коллекции данного сообщества

Последние добавления

 • Рачинський, Руслан Михайлович; Рачинський, Р. М.; Рачинский, Руслан Михайлович; Rachynskyi Ruslan M.; Rachynskyi, R. M. (Одеса : Гельветика, 2019)
  У статті досліджено сутність поняття інформаційно-аналітичного забезпечення. Розглянуто форми подання інформації контролюючим органам (періодично або за письмовим запитом). Досліджено порядок періодичності подання інформації ...
 • Осауленко, С. В.; Осауленко, Світлана Вікторівна; Осауленко, Светлана Викторовна; Osaulenko, S. V.; Osaulenko, Svitlana V. (Одеса : Гельветика, 2019)
  У статті автор пропонує для подальшого удосконалення законодавства України про конституційне право на свободу об’єднання у політичні партії враховувати рішення у наступних справах: а) справа «Об’єднана комуністична партія ...
 • Николайченко, Ольга; Николайченко, Ольга Викторовна; Ніколайченко, Ольга Вікторівна; Николайченко, О. В.; Ніколайченко, О. В.; Nikolaichenko, Olha V.; Nikolaichenko, O. V. (Одеса : Гельветика, 2019)
  Известная дилемма между активностью суда в гражданском, арбитражном и административном судопроизводствах и его процессуальная отстраненность в реализации права на судебную защиту остается теоретически недооцененной, но ...
 • Мішина, Н. В.; Мішина, Наталя Вікторівна; Мишина, Н. В.; Мишина, Наталия Викторовна; Mishyna, Natalya V.; Mishyna, N. V. (Одеса : Гельветика, 2019)
  Статтю присвячено аналізу природи органів самоорганізації населення на основі норм чинного законодавства України, в тому числі розглядаються аргументи на користь того, що органи самоорганізації населення не є органами ...
 • Магновський, І. Й.; Магновський, Ігор Йосифович; Магновский, И. И.; Магновский, Игорь Иосифович; Mahnovskyi, Ihor Y.; Mahnovskyi, I. Y. (Одеса : Гельветика, 2019)
  Стаття присвячена висвітленню у загальнотеоретичному контексті таких ціннісних категорій, як право і свобода, що утворюють фундаменталізуюче і сутнісне підґрунтя для розвитку громадянського суспільства в Україні в умовах ...
 • Золотухіна, Лілія Олександрівна; Золотухіна, Л. О.; Золотухина, Лилия Александровна; Золотухина, Л. А.; Zolotukhina L. O.; Zolotukhina, Liliia O. (Одеса : Гельветика, 2019)
  У статті досліджено структуру адміністративних та адміністративно-процесуальних правовідносин. Автором зроблено висновок про те, що сутність розуміння публічного інтересу повинна охоплюватися встановленням кола існуючих ...
 • Зайнутдинов, Динар; Зайнутдинов, Динар Рафаилович; Зайнутдинов, Дінар Рафаїлович; Зайнутдинов, Д. Р.; Zainutdynov, Dinar R. (Одеса : Гельветика, 2019)
  Статья посвящена рассмотрению процесса формирования западного правового пространства в Революционный период 1917 года и Гражданской войны 1917-1920 годов. Также автором анализируется становление государственности и правовой ...
 • Виговський, О. І.; Выговский, А. И.; Vygovskyy, А. I. (Одеса : Гельветика, 2019)
  Стаття присвячена висвітленню правових питань використання проспекту як засобу забезпечення та розкриття інформації та ринку цінних паперів. У статті аналізується правова природа проспекту цінних паперів, питання ...
 • Бойко, Віктор Дмитрович; Бойко, Віктор; Бойко, Виктор Дмитриевич; Бойко, В. Д.; Boiko, Viktor D.; Василенко, М. Д.; Василенко, Микола Дмитрович; Василенко, Н. Д.; Василенко, Николай Дмитриевич; Vasylenko, Mykola D. (Одеса : Гельветика, 2019)
  У статті досліджено реформу ЄС щодо захисту персональних даних через призму кібер-безпеки в умовах цифрового суспільства. Обговорено новації, розбіжності та протиріччя між чинним законодавством та технічним вирішенням ...
 • Аніщук, Н. В.; Аніщук, Ніна Володимирівна; Анищук, Н. В.; Анищук, Нина Владимировна; Anischuk, Nina V.; Anischuk, N. V. (Одеса : Гельветика, 2019)
  Стаття присвячена дослідженню особливостей реалізації права жінок на носіння хіджабу у Туреччині. Ґендерний аналіз, застосований в процесі дослідження, надає можливість виявити коло гострих проблем, що пов’язані із дотриманням ...
 • Андрушко, Олександр Вікторович; Андрушко, Александр Викторович; Andrushko, Oleksandr V. (Одеса : Гельветика, 2019)
  Стаття присвячена висвітленню питань системи юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі, що легалізує її як самостійний правовий інститут кримінального процесу.
 • Андрейченко, С. С.; Андрейченко, Світлана Сергіївна; Андрейченко, Светлана Сергеевна; Andreichenko, Svitlana S.; Andreichenko, S.S. (Одеса : Гельветика, 2019)
  Стаття присвячена висвітленню питання доктринального розвитку концепції міжнародної відповідальності держав у ретроспективному розрізі. Обґрунтовується, що для подальшого теоретико-концептуального розвитку права ...
 • Чугуніков, Ігор Іванович; Чугуніков, І. І.; Чугуников, Игорь Иванович; Чугуников, И. И.; Chuhunikov, Ihor I. (Херсон : Гельветика, 2018)
  У статті аналізується кримінально-правова природа такого елемента складу злочину, як об’єкт. Робиться висновок про те, що, незважаючи на його загальновизнаний обов’язковий характер під час вирішення питання щодо наявності ...
 • Чехович, Тетяна Валеріївна; Чехович, Т. В.; Чехович, Татьяна Валерьевна; Chekhovych, Tetiana V.; Chekhovych, T. V. (Херсон : Гельветика, 2018)
  У статті досліджено актуальні питання застосування принципу рівності громадян перед законом у юрисдикційній діяльності суб’єктів публічного управління. Проведено аналіз нормативно-правових актів України, які становлять ...
 • Хитра, О. Л.; Хитрая, А. Л.; Хитра, Олександра Леонтіївна; Хитрая, Александра Леонтьевна; Khytra, Oleksandra (Херсон : Гельветика, 2018)
  У статті розкрито сутність реагування на кризові ситуації, що загрожують національній безпеці з позиції можливості його удосконалення під час заходів щодо утворення сектора безпеки й оборони. Проаналізовано місце реагування ...
 • Філей, Юрій Володимирович; Филей, Юрий Владимирович; Filei, Yurii (Херсон : Гельветика, 2018)
  Статтю присвячено співвідношенню гуманізму та ефективності заходів кримінально-правового реагування. У роботі зазначається, що мета закону не в тому, щоб покарати заради кари, а в тому, щоб за допомогою застосування заходів ...
 • Сурілова, Олена Олексіївна; Сурілова, О. О.; Сурилова, Елена Алексеевна; Сурилова, Е. А.; Surilova, Olena O.; Surilova, O. O. (Херсон : Гельветика, 2018)
  Актуальність проблеми запровадження ефективного організаційно-правового механізму регулювання видобутку бурштину визначається тим, що Україна має значні запаси цієї сировини, за відсутності ефективного правового регулювання ...
 • Словська, І. Є.; Словська, Ірина Євгенівна; Словская, И. Е.; Словская, Ирина Евгеньевна; Slovska, I. E.; Slovska, Iryna E.; Царенко, Ольга Михайлівна; Царенко, О. М.; Tsarenko, O. M.; Tsarenko, Olha M. (Херсон : Гельветика, 2018)
  Проаналізовано теоретичні аспекти інституту національної безпеки в Україні та розглянуто тенденції його нормативного закріплення. З’ясовано, що це одна з основоположних цінностей функціонування держави і суспільства. ...
 • Сачко, О. В.; Сачко, А. В.; Sachko, O. V. (Херсон : Гельветика, 2018)
  У статті аналізуються проблеми забезпечення верховенства та інших європейських стандартів права при застосуванні інституту кримінального провадження на підставі угод, здійсненні спеціального (заочного) досудового розслідування ...
 • Припутень, Д. С.; Припутень, Д. С.; Pryputen, D. S. (Херсон : Гельветика, 2018)
  Системний підхід є універсальним, сприяє формуванню відповідного адекватного формулювання суті досліджуваних проблем у конкретних науках і вибору ефективних шляхів їх вирішення. У статті приділено увагу ґрунтовному аналізу ...

Просмотреть больше

Поиск в DSpaceРеестры репозиториев

Просмотр

Моя учетная запись

Просмотр

Потоки RSS