Розвиток інституту страхування врожаю сільскогосподарських культур і багаторічних насаджень в аграрному праві України

Show simple item record

dc.contributor.author Завтур, В. А.
dc.contributor.author Zavtur, V.
dc.date 2013
dc.date.accessioned 2016-11-02T09:19:25Z
dc.date.available 2016-11-02T09:19:25Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Завтур В. А. Розвиток інституту страхування врожаю сільскогосподарських культур і багаторічних насаджень в аграрному праві України / В. А. Завтур // Економіко-правовий розвиток сучасної України : матер. ІIІ Всеукр. наук. конф. студ., аспір. та молодих вчених (22-23 листопада 2013 р., м. Одеса) / за ред. д.е.н., проф. О. М. Кібік, д.ю.н., проф. О. П. Подцерковного ; Національн. ун-т «Одеська юридична академія» – Одеса : Фенікс, 2013. – С. 421-424. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/6033
dc.description Завтур В. А. Розвиток інституту страхування врожаю сільскогосподарських культур і багаторічних насаджень в аграрному праві України / В. А. Завтур // Економіко-правовий розвиток сучасної України : матер. ІIІ Всеукр. наук. конф. студ., аспір. та молодих вчених (22-23 листопада 2013 р., м. Одеса) / за ред. д.е.н., проф. О. М. Кібік, д.ю.н., проф. О. П. Подцерковного ; Національн. ун-т «Одеська юридична академія» – Одеса : Фенікс, 2013. – С. 421-424. ru_RU
dc.language Other
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject інститут агрострахування в Україні ru_RU
dc.subject страхування сільськогосподарської продукції ru_RU
dc.subject види страхування сільськогосподарських культур ru_RU
dc.subject Аграрний страховий пул ru_RU
dc.subject институт агрострахования в Украине ru_RU
dc.subject страхование сельскохозяйственной продукции ru_RU
dc.subject виды страхования сельскохозяйственных культур ru_RU
dc.subject Аграрный страховой пул ru_RU
dc.subject Ukraine аgri-іnsurance іnstitute ru_RU
dc.subject insurance of agricultural products ru_RU
dc.subject crop insurance ru_RU
dc.subject Agricultural insurance pool ru_RU
dc.title Розвиток інституту страхування врожаю сільскогосподарських культур і багаторічних насаджень в аграрному праві України ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record