Browsing Актуальні проблеми філософії та соціології. - 2016. - Вип. 12 by Issue Date

Browsing Актуальні проблеми філософії та соціології. - 2016. - Вип. 12 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Unknown author (2016)
  У дванадцятому номері журналу «Актуальні проблеми філософії та соціології» розглядаються філософські питання буття людини в сучасних суспільствах. Автори піднімають традиційні для філософського дискурсу проблеми, обмірковують ...
 • Криницька, І. П.; Криницкая, И. П.; Krynytska, I. P. (2016)
  У статті розглянуто наукові підходи та концепції, що формують теоретичний апарат і методологічну основу дослідження сімейного насильства над дітьми. Автор робить спробу соціологічного осмислення цього ...
 • Кривега, Л. Д.; Kryvega, L. D.; Сухарева, Е. В.; Сухарева, К. В.; Sukhareva, K. V. (2016)
  В статье рассматриваются особенности островной социальности. Отмечается различие в ее развитии на больших, приближенных к континентам островах и удаленных от цивилизационных центров небольших островах из океанских архипелагов. ...
 • Христокін, Г. В.; Христокин, Г. В.; Khrystokin, G. V. (2016)
  Метою дослідження є аналіз основних методів теологічного дискурсу грецької патристики, їх взаємодії між собою, зв’язку з досвідом, одкровенням, з теорією та практикою патристики. Встановлено, що для православної ...
 • Калюжный, В. С.; Калюжний, В. С.; Kalyuzhnyi, V. S.; Коваль, В. А.; Коваль, В. О.; Koval, V. A. (2016)
  В статье проведен теоретический анализ сущности толерантности, а также выполнен историографический обзор представлений о толерантности и интолерантности. Выявлены особенности проявления толерантности в ...
 • Іванова, Н. В.; Иванова, Н. В.; Ivanova, N. V. (2016)
  У статті досліджується проблема гуманітарного мислення в процесі розвитку наукових уявлень про природничо-наукове та гуманітарне пізнання. Показано, що гуманітарне мислення є як умовою пізнання внутрішнього ...
 • Курт, Фарук; Kurt, Faruk (2016)
  В статье рассматриваются жизнь и развитие философских идей Мюррея Букчина, который является одним из наиболее видающихся представителей современной социальной экологии. Исследуются такие понятия в представлении Мюррея ...
 • Качмар, О. В.; Качмар, А. В.; Kachmar, O. V. (2016)
  У статті вербальна агресія розглядається як негативізуюча мовна поведінка, що реалізується в деструктивних формах. Агресивні комунікативні стратегії реалізуються за допомогою різноманітних мовних засобів, ...
 • Аббасисаедабад, М. Г.; Аббасісаєдабад, М. Г.; Abbasiyedabad, M. H. (2016)
  Деятельность медиасредств и их взаимоотношения с гражданским обществом оказывают влияние на различные события и процессы в любом обществе. Переходный социально-политический период, переживаемый в постсоветском ...
 • Березінець, І. В.; Березинец, И. В.; Berezinets, I. V. (2016)
  У статті викладено погляди українського філософа, логіка, психолога кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. Г. Челпанова щодо відродження метафізики як власне філософії та її основного розділу. Розглянуто погляди вченого на ...
 • Бурый, А. Р.; Бурий, А. Р.; Buryj, A. R. (2016)
  В статье сделана попытка связать мировоззренческий поиск итальянского режиссёра, писателя и теоретика киноискусства П.П. Пазолини с идеями русского философа Д. Мережковского. Внимание сосредоточено на ...
 • Барати, Муса; Бараті, Муса; Barati, Musa (2016)
  Одной из важнейших проблем развивающихся стран в настоящее время является миграция сельского населения в города. В статье предпринята попытка выявить основные причины миграции сельского населения в города в ...
 • Антіпова, О. П.; Антипова, О. П.; Antipova, O. P. (2016)
  У статті досліджено основні тенденції трансформації системи духовно-інформаційних цінностей. Доведено, що сформованість ціннісних орієнтацій особистості є ключовим критерієм ступеня інтегрованості людини в нове ...
 • Чигур, Р. Ю.; Chyhur, R. Yu. (2016)
  У статті ведеться аналіз екологічної політики України як необхідної умови для збалансованого розвитку держави, а також формування екологічної культури, екологічного світогляду громадянського суспільства. ...
 • Ибадуллаева, Н. Т.; Ібадуллаєва, Н. Т.; Ibadullaeva, N. T. (2016)
  В статье рассматриваются вопросы социальной помощи подросткам с физическими и психическими проблемами в условиях обучения в интернатах в Азербайджане. Интернаты различаются по контингенту и характеру заболеваний ...
 • Гапон, Н. П.; Hapon, N. P. (2016)
  У статті обґрунтовується, що процесу олюднення міського простору з його гуманістичним потенціалом протистоїть процес знелюднення. Цей процес виявляється у фрагментизації соціального простору, османізації та ...
 • Готинян-Журавльова, В. В.; Готынян-Журавлёва, В. В.; Gotynyan-Zhuravlyova, V. V. (2016)
  Більшість науковців уважають, що потреба вимірювання виникла разом із потребами в будівництві осель, міських мурів, храмів, палаців тощо. А для цього необхідна точна техніка вимірювань. З’являється потреба у ...
 • Грицишин, В. П.; Grytsyshyn, V. P. (2016)
  У статті здійснюється релігієзнавчий аналіз антропології православної теології доби постмодерну. Аналіз антропологічних учень представників православної теології початку XXI століття є особливо актуальним, оскільки ...
 • Ель Гуессаб, Карім; Эль Гуэссаб, Карим; El Guessab, Karim (2016)
  У статті проаналізовано вплив на країни арабського світу з політичного та економічного поглядів. Розглянуто внутрішні й зовнішні сили змін арабських країн, їхніх народів і держав у різні, переважно суперечливі періоди ...
 • Філяніна, Н. М.; Филянина, Н. Н.; Filyanina, N. M.; Іванова, К. А.; Иванова, К. А.; Ivanova, K. A. (2016)
  Стаття присвячена дослідженню питання про те, яким чином звернення до метафор доповнює раціоналістичну аргументацію щодо необхідності розширення горизонтів розуміння природи та сприяє активізації й оптимізації ...