Актуальні проблеми філософії та соціології. - Вип. 2.

Показать сокращенную информацию

dc.date.accessioned 2016-11-08T07:45:09Z
dc.date.available 2016-11-08T07:45:09Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Актуальні проблеми філософії та соціології: Науково-практичний журнал. Серія : Філософія / Голов. ред. Д. В. Яковлев; відпов. секретар І. В. Шамша; Міністерство освіти і науки України; Національний університет "Одеська юридична академія". - Одеса, 2014. - Вип. 2. - 86 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/6103
dc.description Актуальні проблеми філософії та соціології: Науково-практичний журнал. Серія : Філософія / Голов. ред. Д. В. Яковлев; відпов. секретар І. В. Шамша; Міністерство освіти і науки України; Національний університет "Одеська юридична академія". - Одеса, 2014. - Вип. 2. - 86 с. ru_RU
dc.description.abstract У другому номері журналу «Актуальні проблеми філософії та соціології. Серія: Філософія» розглядаються філософські питання буття людини в сучасних суспільствах. Автори піднімають традиційні для філософського дискурсу проблеми, обмірковують шляхи їх вирішення у сучасному українському суспільстві. Багато уваги приділено філософському осмисленню суспільства, буття, діалектики, свободи, релігії як традиційних предметів філософської рефлексії. Матеріали, оприлюднені в другому номері журналу «Актуальні проблеми філософії та соціології. Серія: Філософія», можуть бути корисними для науковців, викладачів, аспірантів, докторантів, студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх тих, хто цікавиться філософськими проблемами сучасних суспільств. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject історія філософії ru_RU
dc.subject філософія релігії ru_RU
dc.subject загальнофілософські проблеми ru_RU
dc.subject проблеми філософії ru_RU
dc.subject история философии ru_RU
dc.subject философия религии ru_RU
dc.subject общефилософские проблемы ru_RU
dc.subject проблемы философии ru_RU
dc.subject history of philosophy ru_RU
dc.subject philosophy of religion ru_RU
dc.subject general philosophical problems ru_RU
dc.subject problems of philosophy ru_RU
dc.title Актуальні проблеми філософії та соціології. - Вип. 2. ru_RU
dc.type Other ru_RU


Файлы в этом документе

Данный элемент включен в следующие коллекции

Показать сокращенную информацию