Чорноморські політологічні читання : матеріали ІV науково-практичної конференції (м. Одеса, 11-12 грудня 2015 р.)

Show simple item record

dc.contributor.other Національний університет «Одеська юридична академія»
dc.date.accessioned 2016-11-09T07:35:39Z
dc.date.available 2016-11-09T07:35:39Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Чорноморські політологічні читання : матеріали ІV наук.- практ. конф. (м. Одеса, 11-12 грудня 2015 р.) / за за заг. ред. Д. В. Яковлева. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – 180 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/6133
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Видавничий дім «Гельветика» ru_RU
dc.subject теорія та історія політичної науки ru_RU
dc.subject політичні інститути та процеси ru_RU
dc.subject політична культура та ідеологія ru_RU
dc.subject політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку ru_RU
dc.subject Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES ru_RU
dc.subject Political Problems of International Systems and Global Developmen ru_RU
dc.subject Political Culture and Ideology ru_RU
dc.subject Theory and History of Political Science ru_RU
dc.subject Political Institutions and Processes ru_RU
dc.subject история политической науки
dc.subject политические институты
dc.subject политическая культура
dc.subject политическая идеология
dc.subject политические проблемы международных систем
dc.title Чорноморські політологічні читання : матеріали ІV науково-практичної конференції (м. Одеса, 11-12 грудня 2015 р.) ru_RU
dc.type other


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record