Афанасьєва Мар'яна Володимирівна

Афанасьєва Мар'яна Володимирівна

 

Недавние добавления

 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Mariana V. (2004)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 - конституційне право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2003. У дисертації досліджуються наукові ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна (Одеса : Юридична література, 2014)
  Монографію присвячено дослідженню проблем становлення та розвитку виборчої інженерії в Україні. Висвітлені гносеологічні витоки виборчої інженерії як наукового напряму та теоретико-методологічні засади ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Mariana V. (2015)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (Одеса, 2010)
  Отсутствие единого научного подхода к термину «избирательная инженерия» актуализирует теоретические исследования в этой сфере. В рамках конституционно-правовой науки избирательная инженерия является малоисследованным ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (Одеса : Юридична література, 2011)
  Відсутність єдиного наукового підходу к терміну «виборча інженерія» актуалізує теоретичні дослідження в цій сфері. В межах конституційно-правової науки виборча інженерія є малодослідженим явищем про що свідчить відсутність ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (Одеса, 2012)
  Стаття присвячена аналізу критеріїв законодавчого проектування територіальної організації виборів та практики їхньої застосування під час парламентських виборів в Україні. Статья посвящена анализу критериев законодательного ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (2011)
  Визначення пріоритетних напрямків регламентації виборчої сфери є передумовою її успішного реформування. У статті проаналізовані тенденції законодавчого регулювання стадійної та суб’єктної складової виборчого процесу, ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (Одеса : Юридична література, 2013)
  Стаття присвячена аналізу телеологічної складової виборчої інженерії, як діяльності з конституційно-правового конструювання виборчої системи та технологій виборчого процесу. Статья посвящена телеологической составляющей ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (2010)
  Для вітчизняної конституційної науки тема ефективності норм виборчого законодавства не стала предметом окремого комплексного наукового дослідження, хоча перманентний процес удосконалення виборчих норм ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (2012)
  Стаття присвячена висвітленню різноманіття технологій пропорційного розподілу представницьких мандатів. На прикладі виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим 2010 року проводиться аналіз наслідків ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (Одеса : Юридична література, 2011)
  Стаття присвячена розгляду співвідношення об’єктивного та суб’єктивного у правовому регулюванні виборчих відносин. Ввизначене поняття “виборчої інженерії” як законодавчого проектування націленого на політико-правовий ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (2014-04)
  Статья посвящена целесообразности использования в конституционно-правовой науке методологического инструментария и понятийного аппарата других, в том числе и технических наук. В частности, обосновывается применение ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (2013)
  Зловживання правом – суперечливе наукове поняття, майже не досліджене в межах виборчого права, але широко розповсюджене на практиці. Стаття розкриває особливості зловживання суб’єктивним виборчим правом. Автором пропонується ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (Одеса : Юридична література, 2011)
  Зловживання правом — суперечливе наукове поняття, майже не досліджене в межах виборчого права, але широко розповсюджене на практиці. Стаття розкриває особливості та технологію зловживання правом у межах виборчого процесу, ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (Одеса : Юридична література, 2011)
  Зловживання правом — суперечливе наукове поняття, майже не досліджене в межах виборчого права, але широко розповсюджене на практиці. Стаття розкриває особливості зловживання правом під час виборчого ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (Одеса : Юридична література, 2012)
  У статті аналізується міждисциплінарна категорія «виборча інженерія», яка розуміється як законодавче проектування виборчої системи та виборчого процесу з метою досягнення заданого політико-правового ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (Одеса : Юридична література, 2009)
  Стаття присвячена технологіям організації та проведення виборів в Україні та їх конституційно-правовому забезпеченню. В статті розглядаються спільні риси виборчих технологій та виборчого права. Встановлюються критерії та ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (Одеса : Юридична література, 2012)
  В статті робиться висновок про недоцільність виокремлення вузького та широкого значення дефініції «виборча система». Cистемний аналіз політико-правового явища – виборча система, обґрунтовує його авторське визначення. В ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (Одеса : Юридична література, 2012)
  Стаття присвячена визначенню функціональної ролі прохідного бар’єру, його впливу на результат виборів та встановленню конституційно-правових критеріїв законодавчого проектування оптимального рівня відсотку прохідного бар’єру ...
 • Afanasyeva, Maryana V.; Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна (2005)
  Організація адміністративно-територіального устрою є значимим питанням для кожної незалежної держави, адже від того, яка географія адміністративних центрів і меж, які відносини центру і територій, ...

View more

Поиск по сайтуРеестры репозиториев

Просмотр

Моя учетная запись

Discover

Потоки RSS