Посмотр Афанасьєва Мар'яна Володимирівна по дате публикации

Посмотр Афанасьєва Мар'яна Володимирівна по дате публикации

Отсортировать по:Порядку:Результатам:

 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Mariana V. (2004)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 - конституційне право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2003. У дисертації досліджуються наукові ...
 • Afanasyeva, Maryana V.; Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна (2005)
  Організація адміністративно-територіального устрою є значимим питанням для кожної незалежної держави, адже від того, яка географія адміністративних центрів і меж, які відносини центру і територій, ...
 • Афанасьєва, М. В.; Афанасьева, М. В.; Afanaseva, M. V. (Одеса : Юрид. л-ра, 2005)
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (Одеса : Юридична література, 2009)
  Стаття присвячена технологіям організації та проведення виборів в Україні та їх конституційно-правовому забезпеченню. В статті розглядаються спільні риси виборчих технологій та виборчого права. Встановлюються критерії та ...
 • Афанасьєва, Мар'яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanas'eva, Mar'jana (2009)
  Стаття присвячена технологіям організації та проведення виборів в Україні та їх конституційно-правовому забезпеченню. В статті розглядаються спільні риси виборчих технологій та виборчого права. Встановлюються критерії та ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (2010)
  Для вітчизняної конституційної науки тема ефективності норм виборчого законодавства не стала предметом окремого комплексного наукового дослідження, хоча перманентний процес удосконалення виборчих норм ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (Одеса, 2010)
  Отсутствие единого научного подхода к термину «избирательная инженерия» актуализирует теоретические исследования в этой сфере. В рамках конституционно-правовой науки избирательная инженерия является малоисследованным ...
 • Афанасьева, Марьяна Владимировна; Афанасьєва, Мар'яна Володимирівна; Afanas'eva, М. (2010)
  The lack of a scientifi c approach to the term "electoral engineering" actualizes the theoretical research in this area. In the constitutional law science "electoral engineering" is deficiently research phenomenon, ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (Одеса : Юридична література, 2011)
  Відсутність єдиного наукового підходу к терміну «виборча інженерія» актуалізує теоретичні дослідження в цій сфері. В межах конституційно-правової науки виборча інженерія є малодослідженим явищем про що свідчить відсутність ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (Одеса : Юридична література, 2011)
  Зловживання правом — суперечливе наукове поняття, майже не досліджене в межах виборчого права, але широко розповсюджене на практиці. Стаття розкриває особливості та технологію зловживання правом у межах виборчого процесу, ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (2011)
  Визначення пріоритетних напрямків регламентації виборчої сфери є передумовою її успішного реформування. У статті проаналізовані тенденції законодавчого регулювання стадійної та суб’єктної складової виборчого процесу, ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (Одеса : Юридична література, 2011)
  Реформування процедури голосування "проти всіх" - складова виборчої інженерії, оскільки має можливість впливати на електоральну поведінку та результати голосування. Скасування інституту "contra omnes" може свідчити як про ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (Одеса : Юридична література, 2011)
  Стаття присвячена розгляду співвідношення об’єктивного та суб’єктивного у правовому регулюванні виборчих відносин. Ввизначене поняття “виборчої інженерії” як законодавчого проектування націленого на політико-правовий ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (Одеса : Юридична література, 2011)
  Виборча інженерія – процес модифікації виборчого законодавства з метою досягнення заданого політико-правового результату. Технології виборчої інженерії можуть застосовуватися стосовно кожної зі стадій виборчого процесу, у ...
 • Афанасьєва, Мар'яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanas'eva, Mar'jana (2011)
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (Одеса : Юридична література, 2011)
  Зловживання правом — суперечливе наукове поняття, майже не досліджене в межах виборчого права, але широко розповсюджене на практиці. Стаття розкриває особливості зловживання правом під час виборчого ...
 • Афанасьєва, Мар'яна Валеріївна; Афанасьева, Марьяна Валериевна; Afanas'eva, M (2011)
  Implementation of legislative changes in the regulation of the electoral sphere requires scientifi c support, which includes broadening the scope narrow disciplinary view of the political-legal issues. An example of an ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (Одеса, 2012)
  Здійснення законодавчих змін у регулюванні виборчої сфери вимагає наукового забезпечення, яке передбачає розширення рамок вузько дисциплінарного погляду на політико-правову проблематику. Прикладом методологічного ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (Одеса : Юридична література, 2012)
  У статті аналізується процедура голосування громадян за кордоном як елемент виборчої інженерії. Наводиться точка зору європейських організацій, згідно з якою право голосувати на території іноземної ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (Одеса : Юридична література, 2012)
  Стаття присвячена визначенню функціональної ролі прохідного бар’єру, його впливу на результат виборів та встановленню конституційно-правових критеріїв законодавчого проектування оптимального рівня відсотку прохідного бар’єру ...