Browsing Афанасьєва Мар'яна Володимирівна by Issue Date

Browsing Афанасьєва Мар'яна Володимирівна by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Mariana V. (2004)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 - конституційне право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2003. У дисертації досліджуються наукові ...
 • Afanasyeva, Maryana V.; Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна (2005)
  Організація адміністративно-територіального устрою є значимим питанням для кожної незалежної держави, адже від того, яка географія адміністративних центрів і меж, які відносини центру і територій, ...
 • Афанасьєва, М. В.; Афанасьева, М. В.; Afanaseva, M. V. (Одеса : Юрид. л-ра, 2005)
 • Афанасьєва, Мар'яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanas'eva, Mar'jana (2009)
  Стаття присвячена технологіям організації та проведення виборів в Україні та їх конституційно-правовому забезпеченню. В статті розглядаються спільні риси виборчих технологій та виборчого права. Встановлюються критерії та ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (Одеса : Юридична література, 2009)
  Стаття присвячена технологіям організації та проведення виборів в Україні та їх конституційно-правовому забезпеченню. В статті розглядаються спільні риси виборчих технологій та виборчого права. Встановлюються критерії та ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (Одеса, 2010)
  Отсутствие единого научного подхода к термину «избирательная инженерия» актуализирует теоретические исследования в этой сфере. В рамках конституционно-правовой науки избирательная инженерия является малоисследованным ...
 • Афанасьева, Марьяна Владимировна; Афанасьєва, Мар'яна Володимирівна; Afanas'eva, М. (2010)
  The lack of a scientifi c approach to the term "electoral engineering" actualizes the theoretical research in this area. In the constitutional law science "electoral engineering" is deficiently research phenomenon, ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (2010)
  Для вітчизняної конституційної науки тема ефективності норм виборчого законодавства не стала предметом окремого комплексного наукового дослідження, хоча перманентний процес удосконалення виборчих норм ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (Одеса : Юридична література, 2011)
  Реформування процедури голосування "проти всіх" - складова виборчої інженерії, оскільки має можливість впливати на електоральну поведінку та результати голосування. Скасування інституту "contra omnes" може свідчити як про ...
 • Афанасьєва, Мар'яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanas'eva, Mar'jana (2011)
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (Одеса : Юридична література, 2011)
  Виборча інженерія – процес модифікації виборчого законодавства з метою досягнення заданого політико-правового результату. Технології виборчої інженерії можуть застосовуватися стосовно кожної зі стадій виборчого процесу, у ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (Одеса : Юридична література, 2011)
  Зловживання правом — суперечливе наукове поняття, майже не досліджене в межах виборчого права, але широко розповсюджене на практиці. Стаття розкриває особливості зловживання правом під час виборчого ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (2011)
  Визначення пріоритетних напрямків регламентації виборчої сфери є передумовою її успішного реформування. У статті проаналізовані тенденції законодавчого регулювання стадійної та суб’єктної складової виборчого процесу, ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (Одеса : Юридична література, 2011)
  Зловживання правом — суперечливе наукове поняття, майже не досліджене в межах виборчого права, але широко розповсюджене на практиці. Стаття розкриває особливості та технологію зловживання правом у межах виборчого процесу, ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (Одеса : Юридична література, 2011)
  Стаття присвячена розгляду співвідношення об’єктивного та суб’єктивного у правовому регулюванні виборчих відносин. Ввизначене поняття “виборчої інженерії” як законодавчого проектування націленого на політико-правовий ...
 • Афанасьєва, Мар'яна Валеріївна; Афанасьева, Марьяна Валериевна; Afanas'eva, M (2011)
  Implementation of legislative changes in the regulation of the electoral sphere requires scientifi c support, which includes broadening the scope narrow disciplinary view of the political-legal issues. An example of an ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (Одеса : Юридична література, 2011)
  Відсутність єдиного наукового підходу к терміну «виборча інженерія» актуалізує теоретичні дослідження в цій сфері. В межах конституційно-правової науки виборча інженерія є малодослідженим явищем про що свідчить відсутність ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (Одеса, 2012)
  Здійснення законодавчих змін у регулюванні виборчої сфери вимагає наукового забезпечення, яке передбачає розширення рамок вузько дисциплінарного погляду на політико-правову проблематику. Прикладом методологічного ...
 • Афанасьєва, Мар'яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanas'eva, Mar'jana (2012)
  The functional role of threshold access to the distribution of seats, its influence on the result of elections and the constitutional criteria of the legislative design of the optimal threshold in Ukraine are defined in article.
 • Афанасьєва, М.В.; Афанасьева, М.В.; Afanas'eva, M (2012)
  The article is devoted to the analyze of legislative design criteria for the territorial organization of elections and their using during the parliamen- tary elections in Ukraine.