Посмотр Афанасьєва Мар'яна Володимирівна по названию

Посмотр Афанасьєва Мар'яна Володимирівна по названию

Отсортировать по:Порядку:Результатам:

 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (Одеса : Юридична література, 2012)
  В статті робиться висновок про недоцільність виокремлення вузького та широкого значення дефініції «виборча система». Cистемний аналіз політико-правового явища – виборча система, обґрунтовує його авторське визначення. В ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна (Одеса : Юридична література, 2014)
  Монографію присвячено дослідженню проблем становлення та розвитку виборчої інженерії в Україні. Висвітлені гносеологічні витоки виборчої інженерії як наукового напряму та теоретико-методологічні засади ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Mariana V. (2015)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (Одеса, 2010)
  Отсутствие единого научного подхода к термину «избирательная инженерия» актуализирует теоретические исследования в этой сфере. В рамках конституционно-правовой науки избирательная инженерия является малоисследованным ...
 • Афанасьева, Марьяна Владимировна; Афанасьєва, Мар'яна Володимирівна; Afanas'eva, М. (2010)
  The lack of a scientifi c approach to the term "electoral engineering" actualizes the theoretical research in this area. In the constitutional law science "electoral engineering" is deficiently research phenomenon, ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (Одеса : Юридична література, 2011)
  Відсутність єдиного наукового підходу к терміну «виборча інженерія» актуалізує теоретичні дослідження в цій сфері. В межах конституційно-правової науки виборча інженерія є малодослідженим явищем про що свідчить відсутність ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (Одеса : Юридична література, 2009)
  Стаття присвячена технологіям організації та проведення виборів в Україні та їх конституційно-правовому забезпеченню. В статті розглядаються спільні риси виборчих технологій та виборчого права. Встановлюються критерії та ...
 • Афанасьєва, Мар'яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanas'eva, Mar'jana (2009)
  Стаття присвячена технологіям організації та проведення виборів в Україні та їх конституційно-правовому забезпеченню. В статті розглядаються спільні риси виборчих технологій та виборчого права. Встановлюються критерії та ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (Одеса : Юридична література, 2012)
  У статті аналізується міждисциплінарна категорія «виборча інженерія», яка розуміється як законодавче проектування виборчої системи та виборчого процесу з метою досягнення заданого політико-правового ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (Одеса : Юридична література, 2011)
  Реформування процедури голосування "проти всіх" - складова виборчої інженерії, оскільки має можливість впливати на електоральну поведінку та результати голосування. Скасування інституту "contra omnes" може свідчити як про ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (Одеса : Юридична література, 2012)
  У статті аналізується процедура голосування громадян за кордоном як елемент виборчої інженерії. Наводиться точка зору європейських організацій, згідно з якою право голосувати на території іноземної ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (Львів, 2012)
  В статті аналізується проблематика територіальної організації виборів у США, а саме її маніпуляційна складова - джеррімендерінг. Наводяться історичні та сучасні приклади, а також правові засоби мінімізації зазначеної ...
 • Афанасьєва, Мар'яна Володимирівна; Afanasyeva, Maryana V.; Афанасьева, Марьяна Владимировна (2013)
  Стаття розкриває проблематику взаємодії політики та права у сучасному виборчому праві України. Зазначаються загальні засади політичної юриспрупреднції як методологічного підходу до пізнання конституціно-правових явищ та ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Afanasyeva, Maryana V.; Афанасьева, Марьяна Владимировна (Одеса : Юридична література, 2012-11-13)
  У статті досліджується проблема забезпечення виборчих прав національних меншин закордонним та українським законодавством. Особливу увагу приділено територіальній організації виборів з урахуванням компактного проживання ...
 • Афанасьева, М. В.; Афанасьєва, М. В.; Afanasyeva, М. V. (Одеса : Юрид. л-ра, 2012)
  У статті досліджується проблема забезпечення виборчих прав національних меншин закордонним та українським законодавством. Особливу увагу приділено територіальній організації виборів з урахуванням компактного ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (Одеса : Юридична література, 2011)
  Зловживання правом — суперечливе наукове поняття, майже не досліджене в межах виборчого права, але широко розповсюджене на практиці. Стаття розкриває особливості зловживання правом під час виборчого ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (Одеса : Юридична література, 2011)
  Зловживання правом — суперечливе наукове поняття, майже не досліджене в межах виборчого права, але широко розповсюджене на практиці. Стаття розкриває особливості та технологію зловживання правом у межах виборчого процесу, ...
 • Афанасьєва, Мар'яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanas'eva, Mar'jana (2011)
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (2013)
  Зловживання правом – суперечливе наукове поняття, майже не досліджене в межах виборчого права, але широко розповсюджене на практиці. Стаття розкриває особливості зловживання суб’єктивним виборчим правом. Автором пропонується ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V. (2013-12)
  В статье анализируется применение инструментального подхода в праве, в частности, относительно законотворческого процесса. Инструментальный подход характеризует право как систему правовых средств и правовых технологий и ...