Адвокатура: минуле та сучасність : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Одеса, 12 листоп. 2016 р.)

Show simple item record

dc.date.accessioned 2016-11-22T09:19:24Z
dc.date.available 2016-11-22T09:19:24Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Адвокатура: минуле та сучасність : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Одеса, 12 листоп. 2016 р.) [Електронний ресурс] / за заг. ред. Г. О. Ульянової ; відп. за вип. М. М. Стоянов, Н. М. Бакаянова, І. В. Гловлюк ; МОН України, НУ ОЮА, Рада молодих вчених, Ф-т адвокатури, Каф. організації судових, правоохоронних органів та адвокатури, СНТ ф-ту адвокатури. – Одеса : Фенікс, 2016. – 424 с. – Режим доступу : goo.gl/RS8ip1 ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/6289
dc.description Адвокатура: минуле та сучасність : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Одеса, 12 листоп. 2016 р.) [Електронний ресурс] / за заг. ред. Г. О. Ульянової ; відп. за вип. М. М. Стоянов, Н. М. Бакаянова, І. В. Гловлюк ; МОН України, НУ ОЮА, Рада молодих вчених, Ф-т адвокатури, Каф. організації судових, правоохоронних органів та адвокатури, СНТ ф-ту адвокатури. – Одеса : Фенікс, 2016. – 424 с. – Режим доступу : goo.gl/RS8ip1 ru_RU
dc.description.abstract У збірнику містяться матеріали доповідей, присвячених проблемам становлення та розвитку адвокатури на різних історичних етапах та різних політичних системах, етичним засадам діяльності адвокатури, проблемам формування органів адвокатського самоврядування, кримінально-правовим та кримінальним процесуальним проблемам здійснення адвокатської діяльності, особливостям взаємовідносин адвокатів з клієнтами, питанням юридичної відповідальності адвокатів та ін. Тези доповідей, що публікуються у даному збірнику, становлять інтерес як для правників-науковців, так і для студентів, практикуючих юристів, адвокатів. Представлені матеріали конференції відповідають сучасним тенденціям розвитку адвокатури і можуть бути корисними як у навальному процесі, так і в практичній діяльності. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject адвокатська практика ru_RU
dc.subject організація адвокатури ru_RU
dc.subject захист професійних прав адвокатів ru_RU
dc.subject розвиток інституту адвокатури ru_RU
dc.subject адвокатська діяльність ru_RU
dc.subject міжнародно-правові аспекти діяльності інституту адвокатури ru_RU
dc.subject професійна етика адвокатів ru_RU
dc.subject дисциплінарна відповідальність адвокатів ru_RU
dc.subject адвокатская практика ru_RU
dc.subject организация адвокатуры ru_RU
dc.subject защита профессиональных прав адвокатов ru_RU
dc.subject развитие института адвокатуры ru_RU
dc.subject адвокатская деятельность ru_RU
dc.subject международно-правовые аспекты деятельности института адвокатуры ru_RU
dc.subject профессиональная этика адвокатов ru_RU
dc.subject дисциплинарная ответственность адвокатов ru_RU
dc.subject practice of law ru_RU
dc.subject Advocacy organization ru_RU
dc.subject protection of professional rights of lawyers ru_RU
dc.subject development of the legal profession ru_RU
dc.subject Advocatory activity ru_RU
dc.subject international legal aspects of the institution of advocacy activities ru_RU
dc.subject professional ethics of lawyers ru_RU
dc.subject disciplinary responsibility of lawyers ru_RU
dc.title Адвокатура: минуле та сучасність : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Одеса, 12 листоп. 2016 р.) ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record