Lex Portus : юридичний науковий журнал. - 2016. - № 1.

Lex Portus : юридичний науковий журнал. - 2016. - № 1.

 

ЗМІСТ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Иллюстрация

Ківалов С. В.
Свободные экономические зоны в Одесском регионе: традиции и новации.

Завальнюк В. В.
Концептуальні засади юридичної антропології: міжнародно-правовий вимір.

Панфілова О. Є.
Правові засади політики ЄС у сфері залізничного транспорту.
МИТНЕ ПРАВО

Кормич Б. А.
Історія розвитку митної справи в Європі: періодизація та основні тенденції.

Приймаченко Д. В., Прокопенко В. В.
Перевірка обліку товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України та/або перебувають під митним контролем як форма митного контролю.

Міщенко І. В.
Еволюція приватноправових засад у митному праві України.

Батанова Л. О.
Митний пост-аудит в Україні та проблеми його здійснення в сучасних умовах.
МОРСЬКЕ ПРАВО

Кузнецов С. О.
Щодо визначення поняття «територіальне море».

Аверочкина Т. В.
Кодификация и прогрессивное развитие международного публичного морского права в ХІХ – начале ХХ веков.

Серафимов В. В.
Первая конференция ООН по морскому праву 1958 года: вопросы территориального моря и прилежащей зоны.

Сергєєв Ю. В.
Дерегуляція господарської діяльності: ризики у сфері посередництва у працевлаштуванні моряків за кордоном.

Пашковская Л. И.
Спасание незаконных мигрантов на море.

ВИЗНАЧНІ РІШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО СУДУ ООН У СФЕРІ МОРСЬКОГО ПРАВА
Передмова до рубрики «Визначні рішення Міжнародного Суду ООН у сфері морського права».

Передумови та вплив на кодифікацію і прогресивний розвиток міжнародного морського права. Рішення міжнародного суду ООН у англійсько-норвезькому спорі про територіальні води.

International Court of Justice. Reports of judgments, advisory opinions and orders. Fisheries case (United Kingdom v. Norway). Judgement of Decemder 18th, 1951».

Дело о рыболовстве. Решение от 18 декабря 1951 года.Recent Submissions