Джерела міжнародно-правового регулювання часу відпочинку

Show simple item record

dc.contributor.author Дмитрієва, К. І.
dc.contributor.author Дмитриева, К. И.
dc.contributor.author Dmitrieva, K. I.
dc.date.accessioned 2016-11-23T09:35:03Z
dc.date.available 2016-11-23T09:35:03Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Дмитрієва К. І. Джерела міжнародно-правового регулювання часу відпочинку / К. І. Дмитрієва // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу (м. Одеса, 16-17 травня 2013 р.) / відп. за вип. В. М. Дрьомін ; НУ "ОЮА". Півд. регіон. центр НАПрН України. - Одеса : Фенікс, 2013. - Т. 1. - С. 575-577. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/6305
dc.description Дмитрієва К. І. Джерела міжнародно-правового регулювання часу відпочинку / К. І. Дмитрієва // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу (м. Одеса, 16-17 травня 2013 р.) / відп. за вип. В. М. Дрьомін ; НУ "ОЮА". Півд. регіон. центр НАПрН України. - Одеса : Фенікс, 2013. - Т. 1. - С. 575-577. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject міжнародно-правове регулювання праці ru_RU
dc.subject час відпочинку ru_RU
dc.subject Міжнародна організація праці ru_RU
dc.subject акти Організації Об’єднаних Націй ru_RU
dc.subject обмеження максимальної тривалості робочого часу ru_RU
dc.subject святкові дні ru_RU
dc.subject щорічна оплачувана відпустка ru_RU
dc.subject международно-правовое регулирование труда ru_RU
dc.subject время отдыха ru_RU
dc.subject Международная организация труда ru_RU
dc.subject акты Организации Объединенных Наций ru_RU
dc.subject ограничение максимальной продолжительности рабочего времени ru_RU
dc.subject праздничные дни ru_RU
dc.subject ежегодный оплачиваемый отпуск ru_RU
dc.subject international legal regulation of labor ru_RU
dc.subject rest time ru_RU
dc.subject International Labour Organization ru_RU
dc.subject acts of the United Nations ru_RU
dc.subject limitation of maximum working hours ru_RU
dc.subject holidays ru_RU
dc.subject annual paid leave ru_RU
dc.title Джерела міжнародно-правового регулювання часу відпочинку ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record