Методологічний апарат дослідження юридичної антропології

Show simple item record

dc.contributor.author Завальнюк, В. В.
dc.contributor.author Zavalnyuk, V. V.
dc.date.accessioned 2016-11-29T13:12:15Z
dc.date.available 2016-11-29T13:12:15Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Завальнюк В. В. Методологічний апарат дослідження юридичної антропології / В. В. Завальнюк // Актуальні проблеми держави і права : збірник наук. праць. Вип. 65 / НУ «ОЮА» , редкол. С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін., відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – С. 45-53. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/6390
dc.description Завальнюк В. В. Методологічний апарат дослідження юридичної антропології / В. В. Завальнюк // Актуальні проблеми держави і права : збірник наук. праць. Вип. 65 / НУ «ОЮА» , редкол. С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін., відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – С. 45-53. ru_RU
dc.description.abstract У статті аналізуються основні методи, які допомагають сформувати антропологічне бачення права. Антропологічне бачення права дає шанс побачити розмаїття правових систем у світі. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject юридична антропологія ru_RU
dc.subject герменевтичний метод ru_RU
dc.subject методологія ru_RU
dc.subject метод семіотики ru_RU
dc.subject етнопсихологічні методи ru_RU
dc.subject етнопсихологічний аналіз ru_RU
dc.subject юридическая антропология ru_RU
dc.subject герменевтический метод ru_RU
dc.subject методология ru_RU
dc.subject метод у семиотики ru_RU
dc.subject этнопсихологические методы ru_RU
dc.subject этнопсихологический анализ ru_RU
dc.subject legal anthropology ru_RU
dc.subject hermeneutic method ru_RU
dc.subject methodology ru_RU
dc.subject method ru_RU
dc.subject semiotics ru_RU
dc.subject ethno-psychological methods Ethnopsychological analysis ru_RU
dc.title Методологічний апарат дослідження юридичної антропології ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record