До питання про забезпечення автентичності перекладів міжнародних морських конвенцій в Україні

Show simple item record

dc.contributor.author Жорник, І. В.
dc.contributor.author Жорник, И. В.
dc.contributor.author Zhornik, I. V.
dc.date.accessioned 2016-11-29T13:37:59Z
dc.date.available 2016-11-29T13:37:59Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Жорник І. В. До питання про забезпечення автентичності перекладів міжнародних морських конвенцій в Україні / І. В. Жорник // Актуальні проблеми держави і права : збірник наук. праць. Вип. 65 / НУ «ОЮА» , редкол. С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін., відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – С. 504-510. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/6393
dc.description Жорник І. В. До питання про забезпечення автентичності перекладів міжнародних морських конвенцій в Україні / І. В. Жорник // Актуальні проблеми держави і права : збірник наук. праць. Вип. 65 / НУ «ОЮА» , редкол. С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін., відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – С. 504-510. ru_RU
dc.description.abstract Стаття присвячена розгляду проблем забезпечення автентичності перекладів міжнародних морських конвенцій в Україні. Автор розглядає існуючі недосконалості перекладів міжнародних угод, згоду на обов'язковість яких для України надано Верховною Радою. Автор доходить висновку про те, що є доцільним передбачити або в Законі України, або в підзаконному акті норми, якими буде врегульований процес перекладу міжнародних угод більш детально, ніж це є сьогодні, визначити строки перекладу та оприлюднення; запровадити в Міністерстві закордонних справ та Міністерстві юстиції України спеціальні підрозділи, що мають займатися відповідними перекладами та нести відповідальність за їх правильність. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject морське право ru_RU
dc.subject автентичність перекладів ru_RU
dc.subject морські конвенції ru_RU
dc.subject оприлюднення ru_RU
dc.subject морское право ru_RU
dc.subject аутентичность переводов ru_RU
dc.subject морские конвенции ru_RU
dc.subject обнародование ru_RU
dc.subject maritime law ru_RU
dc.subject authenticity of translations ru_RU
dc.subject sea convention ru_RU
dc.subject disclosure ru_RU
dc.title До питання про забезпечення автентичності перекладів міжнародних морських конвенцій в Україні ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record