Примирення в публічно-правових спорах як наслідок медіативних процедур

Show simple item record

dc.contributor.author Ківалов, Сергій Васильович
dc.contributor.author Кивалов, Сергей Васильевич
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2016-12-05T07:24:49Z
dc.date.available 2016-12-05T07:24:49Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Ківалов С. В. Примирення в публічно-правових спорах як наслідок медіативних процедур / С. В. Ківалов // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 16 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. - С. 5-17. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/6425
dc.description Ківалов С. В. Примирення в публічно-правових спорах як наслідок медіативних процедур / С. В. Ківалов // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 16 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. - С. 5-17. ru_RU
dc.description.abstract У статті досліджено сутність та ознаки примирення сторін публічно-правового спору через застосування медіативних процедур. Визначено відмінності угоди про примирення в адміністративному судочинстві та за наслідками медіації. Обгрунтовано недоцільність нормативного закріплення зобов'язальних механізмів виконання угоди, досягнутої за результатами медіативного врегулювання публічно-правового спору. Проаналізовано зв'язок медіативного врегулювання спору та адміністративного судочинства з обгрунтуванням пропозиції визнати звернення сторін до медіації підставою для поновлення строку звернення до адміністративного суду. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject примирення ru_RU
dc.subject публічно-правові спори ru_RU
dc.subject угода про примирення ru_RU
dc.subject медіація ru_RU
dc.subject адміністративне судочинство ru_RU
dc.subject примирение ru_RU
dc.subject публично-правовые споры ru_RU
dc.subject соглашение о примирении ru_RU
dc.subject медиация ru_RU
dc.subject административное судопроизводство ru_RU
dc.subject conciliation ru_RU
dc.subject public-legal disputes ru_RU
dc.subject conciliation agreement ru_RU
dc.subject mediation ru_RU
dc.subject adminis- trative legal proceeding ru_RU
dc.title Примирення в публічно-правових спорах як наслідок медіативних процедур ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record