Кримінально-правова політика України та виклики сьогодення

Show simple item record

dc.contributor.author Полянський, Євген Юрійович
dc.contributor.author Полянский, Евгений Юрьевич
dc.contributor.author Polyansky, Eugen Yu.
dc.date.accessioned 2016-12-05T09:21:33Z
dc.date.available 2016-12-05T09:21:33Z
dc.date.issued 2016-05-20
dc.identifier.citation Полянський Є. Ю. Кримінально-правова політика України та виклики сьогодення / Є. Ю. Полянський // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 172-175. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/6430
dc.description Полянський Є. Ю. Кримінально-правова політика України та виклики сьогодення / Є. Ю. Полянський // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 172-175. ru_RU
dc.language Other
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юридична література ru_RU
dc.subject кримінально-правова політика ru_RU
dc.subject криміногенна ситуація ru_RU
dc.subject реформування системи МВС ru_RU
dc.subject антикорупційне кримінальне законодавство ru_RU
dc.subject парадигма "сталого розвитку" ru_RU
dc.subject іноземний досвід ru_RU
dc.subject уголовно-правовая политика ru_RU
dc.subject криминогенная ситуация ru_RU
dc.subject реформирование системы МВД ru_RU
dc.subject антикоррупционное уголовное законодательство ru_RU
dc.subject парадигма "устойчивого развития" ru_RU
dc.subject иностранный опыт ru_RU
dc.subject criminal policy ru_RU
dc.subject criminogenic situation ru_RU
dc.subject reforming the Ministry of Internal Affairs ru_RU
dc.subject anticorruption criminal legislation ru_RU
dc.subject paradigm of "sustainable development" ru_RU
dc.subject foreign experience ru_RU
dc.title Кримінально-правова політика України та виклики сьогодення ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record