Концепт «правове забезпечення» в контексті правової адаптації до умов внутрішнього ринку Європейського Союзу

Show simple item record

dc.contributor.author Харитонов, Є. О.
dc.contributor.author Харитонов, Е. О.
dc.contributor.author Kharytonov, E. O.
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2016-12-08T13:12:08Z
dc.date.available 2016-12-08T13:12:08Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Харитонов Є. О. Концепт «правове забезпечення» в контексті правової адаптації до умов внутрішнього ринку Європейського Союзу / Є. О. Харитонов // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 16 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. - С. 35-43. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/6489
dc.description Харитонов Є. О. Концепт «правове забезпечення» в контексті правової адаптації до умов внутрішнього ринку Європейського Союзу / Є. О. Харитонов // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 16 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. - С. 35-43. ru_RU
dc.description.abstract Статтю присвячено дослідженню концепту «правове забезпечення» в контексті право­вої адаптації до умов внутрішнього ринку Європейського Союзу. Сформульовано розуміння правового забезпечення як створення правовими (юридичними) засобами надійних умов для здійснення чого-небудь, вирішення якихось завдань, що становлять інтерес для суспільства (держави). Розглянуто поняття юридичних гарантій і його співвідношення з поняттям «забезпечення». Проаналізовано поняття державного та приватного примусу. Проведено класифікацію зусиль держави з правового забезпечення. Визначено форми (види) недержавного (громадського) правового забезпечення. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject правове забезпечення ru_RU
dc.subject юридичні гарантії ru_RU
dc.subject державний примус ru_RU
dc.subject приватний примус ru_RU
dc.subject правова адаптація ru_RU
dc.subject умови внутрішнього ринку Європейський Союз ru_RU
dc.subject правовое обеспечение ru_RU
dc.subject юридические гарантии ru_RU
dc.subject государственное принуждение ru_RU
dc.subject правовая адаптация ru_RU
dc.subject условия внутреннего рынка Европейского Союза ru_RU
dc.subject legal securing (ensuring) ru_RU
dc.subject legal guarantees ru_RU
dc.subject state enforcement ru_RU
dc.subject private enforcement ru_RU
dc.subject legal adaptation ru_RU
dc.subject conditions of the European Union internal market ru_RU
dc.title Концепт «правове забезпечення» в контексті правової адаптації до умов внутрішнього ринку Європейського Союзу ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record