Загальнотеоретична юриспруденція: традиції та но­вації Одеської науково-педагогічної школи Юрія Миколайовича Оборотова

Show simple item record

dc.contributor.author Тихомиров, О. Д.
dc.contributor.author Горобець, К. В.
dc.contributor.author Тихомиров, А. Д.
dc.contributor.author Горобец, К. В.
dc.contributor.author Tikhomirov, O. D.
dc.contributor.author Gorobetc, K. V.
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2016-12-13T08:50:27Z
dc.date.available 2016-12-13T08:50:27Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Тихомиров О. Д., Горобець К. В. Загальнотеоретична юриспруденція: традиції та но­вації Одеської науково-педагогічної школи Юрія Миколайовича Оборотова / О. Д. Тихомиров, К. В. Горобець // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 16 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. - С. 130-149. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/6542
dc.description Тихомиров О. Д., Горобець К. В. Загальнотеоретична юриспруденція: традиції та но­вації Одеської науково-педагогічної школи Юрія Миколайовича Оборотова / О. Д. Тихомиров, К. В. Горобець // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 16 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. - С. 130-149. ru_RU
dc.description.abstract Стаття присвячена наукознавчому виміру становлення школи загальнотеоретичної юри­спруденції в Національному університеті «Одеська юридична академія». Виявлені методологічні, педагогічні та наукові підвалини її формування та розвитку. Окрема увага приділена питанням напрямів наукових досліджень школи загальнотеоретичної юриспруденції та її перспективам у дискурсивному полі вітчизняної юриспруденції. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject загальнотеоретична юриспруденція ru_RU
dc.subject одеська школа права ru_RU
dc.subject общетеоретическая юриспруденция ru_RU
dc.subject одесская школа права ru_RU
dc.subject теория государства и права ru_RU
dc.subject general theoretical jurisprudence ru_RU
dc.subject Odessa School of Law ru_RU
dc.subject theory of state and law ru_RU
dc.subject теорія дер­жави і права ru_RU
dc.title Загальнотеоретична юриспруденція: традиції та но­вації Одеської науково-педагогічної школи Юрія Миколайовича Оборотова ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record