Соціально-психологічні та психологічні фактори в механізмі детермінації злочинності, пов'язаної з використанням соціальних мереж

Show simple item record

dc.contributor.author Гаркуша, Ю. О.
dc.contributor.author Garkusha, Yu. O.
dc.date.accessioned 2016-12-13T09:44:29Z
dc.date.available 2016-12-13T09:44:29Z
dc.date.issued 2016-05-20
dc.identifier.citation Гаркуша Ю. О. Соціально-психологічні та психологічні фактори в механізмі детермінації злочинності, пов'язаної з використанням соціальних мереж / Ю. О. Гаркуша // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 263-265. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/6545
dc.description Гаркуша Ю. О. Соціально-психологічні та психологічні фактори в механізмі детермінації злочинності, пов'язаної з використанням соціальних мереж / Ю. О. Гаркуша // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 263-265. ru_RU
dc.language Other
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юридична література ru_RU
dc.subject детермінація злочинності ru_RU
dc.subject соціальні мережі ru_RU
dc.subject психологічна залежність від соціальних мереж ru_RU
dc.subject використання соціальних мереж злочинцями ru_RU
dc.subject розвиток сучасних технологій ru_RU
dc.subject детерминация преступности ru_RU
dc.subject социальные сети ru_RU
dc.subject психологическая зависимость от социальных сетей ru_RU
dc.subject использование социальных сетей преступниками ru_RU
dc.subject развитие современных технологий ru_RU
dc.subject determination of criminality ru_RU
dc.subject social networks ru_RU
dc.subject psychological dependence on social networking ru_RU
dc.subject the use of social networks by criminals ru_RU
dc.subject development of modern technologies ru_RU
dc.title Соціально-психологічні та психологічні фактори в механізмі детермінації злочинності, пов'язаної з використанням соціальних мереж ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record