Судове рішення як акт правосуддя в цивільному процесі

Show simple item record

dc.contributor.author Андронов, І. В.
dc.contributor.author Андронов, И. В.
dc.contributor.author Andronov, I. V.
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2016-12-13T12:25:34Z
dc.date.available 2016-12-13T12:25:34Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Андронов І. В. Судове рішення як акт правосуддя в цивільному процесі / І. В. Андронов // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 16 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. - С. 322-334. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/6556
dc.description Андронов І. В. Судове рішення як акт правосуддя в цивільному процесі / І. В. Андронов // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 16 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. - С. 322-334. ru_RU
dc.description.abstract Статтю присвячено вирішенню проблеми двозначності терміна «рішення» в цивільному процесуальному законодавстві України, визначенню оптимального поняття для позначення узагальнюючої категорії для всіх процесуальних актів суду в цивільному судочинстві, дослідженню сутності судового рішення як родового поняття для всіх судових актів у цивільному процесі та встановленню його характерних особливостей. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject цивільний процес ru_RU
dc.subject цивільне судочинство ru_RU
dc.subject розсуд суду ru_RU
dc.subject судове рішення ru_RU
dc.subject акт правосуддя ru_RU
dc.subject гражданский процесс ru_RU
dc.subject гражданское судопроизводство ru_RU
dc.subject усмотрение суда ru_RU
dc.subject судебное решение ru_RU
dc.subject акт правосудия ru_RU
dc.subject civil procedure ru_RU
dc.subject civil process ru_RU
dc.subject discretion of court ru_RU
dc.subject court decision ru_RU
dc.subject act of justice ru_RU
dc.title Судове рішення як акт правосуддя в цивільному процесі ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record