Належне джерело як один з критеріїв допустимості доказів у кримінальному провадженні

Show simple item record

dc.contributor.author Лукашкіна Тетяна Василівна
dc.contributor.author Лукашкина Татьяна Васильевна
dc.contributor.author Lukashkina Tat'jana
dc.date.accessioned 2016-12-14T11:08:21Z
dc.date.available 2016-12-14T11:08:21Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Лукашкіна Т. В. Належне джерело як один з критеріїв допустимості доказів у кримінальному провадженні / Т. В. Лукашкіна // Гуманізація кримінальної відповідальності та демократизація кримінального судочинства: матеріали Міжнар. науково-практич. симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 18–19 листоп. 2016 р.). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права ім. Короля Д. Галицького, 2016. – С. 126-129. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/6581
dc.description Лукашкіна Т. В. Належне джерело як один з критеріїв допустимості доказів у кримінальному провадженні / Т. В. Лукашкіна // Гуманізація кримінальної відповідальності та демократизація кримінального судочинства: матеріали Міжнар. науково-практич. симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 18–19 листоп. 2016 р.). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права ім. Короля Д. Галицького, 2016. – С. 126-129. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject допустимість доказів ru_RU
dc.subject кримінальне провадження ru_RU
dc.subject критерії допустимості доказів ru_RU
dc.subject джерело доказів ru_RU
dc.subject допустимость доказательств ru_RU
dc.subject уголовное производство ru_RU
dc.subject критерии допустимости доказательств ru_RU
dc.subject источник доказательств ru_RU
dc.subject admissibility of evidence ru_RU
dc.subject criminal proceedings ru_RU
dc.subject the criteria for the admissibility of evidence ru_RU
dc.subject source of evidence ru_RU
dc.title Належне джерело як один з критеріїв допустимості доказів у кримінальному провадженні ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record