Зв'язок права й сили як філософсько-правова проблема

Show simple item record

dc.contributor.author Сайфуліна, Ю. В.
dc.contributor.author Сайфулина, Ю. В.
dc.contributor.author Saifulina, Yu. V.
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2016-12-15T08:50:56Z
dc.date.available 2016-12-15T08:50:56Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Сайфуліна Ю. В. Зв'язок права й сили як філософсько-правова проблема / Ю. В. Сайфуліна // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 16 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. - С. 234-242. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/6599
dc.description Сайфуліна Ю. В. Зв'язок права й сили як філософсько-правова проблема / Ю. В. Сайфуліна // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 16 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. - С. 234-242. ru_RU
dc.description.abstract Розглянуто проблеми зв'язку права та сили з точки зору сучасних інтерпретацій форми та змісту права. Показано онтологічні, гносеологічні, аксіологічні та антропологічні аспекти розгляду права як сили та сили в праві. З точки зору онтології права проблема його зв'язку із силою виражена в питанні про те, чи є сила сутнісною рисою права. Гносеологічний аспект проблеми виражено в інтерпретації зв'язку права й сили в різних типах праворозуміння. Аксіологічні й антропологічні грані зв'язку права та сили розкривають соціокультурні аспекти дієвості й ефективності права. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject право й сила ru_RU
dc.subject сила права ru_RU
dc.subject право сили ru_RU
dc.subject сила в праві ru_RU
dc.subject правовий примус ru_RU
dc.subject право и сила ru_RU
dc.subject право силы ru_RU
dc.subject сила в праве ru_RU
dc.subject правовое принуждение ru_RU
dc.subject law and force ru_RU
dc.subject force of law ru_RU
dc.subject law of force ru_RU
dc.subject force in law ru_RU
dc.subject legal coercion ru_RU
dc.title Зв'язок права й сили як філософсько-правова проблема ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record