Складові емоційного стану потерпілого та їх вплив на його показання

Show simple item record

dc.contributor.author Ващук, О. П.
dc.contributor.author Vaschuk, O. P.
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2016-12-15T13:30:28Z
dc.date.available 2016-12-15T13:30:28Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Ващук О. П. Складові емоційного стану потерпілого та їх вплив на його показання / О. П. Ващук // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 16 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. - С. 335-341. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/6606
dc.description Ващук О. П. Складові емоційного стану потерпілого та їх вплив на його показання / О. П. Ващук // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 16 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. - С. 335-341. ru_RU
dc.description.abstract Статтю присвячено дослідженню складових емоційного стану потерпілого в криміналь­ному провадженні та його своєчасному діагностуванню з метою ефективного розслідування злочину. Проаналізовано окремі думки авторів щодо впливу емоційного стану людини на її поведінку. Визначено тактичні завдання слідчого під час проведення слідчих дій та інших заходів з огляду на емоційний стан потерпілого. Надано пропозиції щодо оптимізації слідчої діяльності в умовах негативних емоційних реакцій потерпілого. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject емоційний стан ru_RU
dc.subject складові емоційного стану ru_RU
dc.subject потерпілий ru_RU
dc.subject показання ru_RU
dc.subject слідчий ru_RU
dc.subject розслідування злочинів ru_RU
dc.subject эмоциональное состояние ru_RU
dc.subject составляющие эмоционального состояния ru_RU
dc.subject потерпевший ru_RU
dc.subject показания ru_RU
dc.subject следователь ru_RU
dc.subject расследование преступлений ru_RU
dc.subject emotional state ru_RU
dc.subject emotional state components ru_RU
dc.subject victim ru_RU
dc.subject testimony ru_RU
dc.subject investigator ru_RU
dc.subject investigation of crimes ru_RU
dc.title Складові емоційного стану потерпілого та їх вплив на його показання ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record