Мішина Наталя Вікторівна

Мішина Наталя Вікторівна

 

Recent Submissions

 • Mishyna, Natalia V.; Мішина, Наталя Вікторівна; Мішина, Н. В. (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023)
  Nowadays the principle of subsidiarity is quite popular in Ukrainian scientific literature. In addition, it is also a popular topic for the authors of the quasi-scientific articles, which reveal the problems of the ...
 • Терлецький, Д.; Терлецький, Дмитро Сергійович; Terletskyi, Dmytro S.; Афанасьєва, М.; Афанасьєва, Мар'яна Володимирівна; Afanasieva, Mariana V.; Батан, Юрій Дмитрович; Batan, Yurii D.; Бальцій, Юрій Юрійович; Baltsii, Yurii Yu.; Бальцій, Ю. Ю; Батан, Ю. Д.; Волкова, Дарія Євгенівна; Volkova, Dariya; Єзеров, А. А.; Єзеров, Альберт Анатолійович; Yezerov, Albert А.; Крусян, А.; Крусян, Анжеліка Романівна; Krusian, Anzhelika R.; Кулі-Іванченко, К.; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Kuli-Ivanchenko, Kseniia K.; Мішина, Наталя Вікторівна; Мішина, Н.; Mishyna, Natalia; Олькіна, О.; Олькіна, Олена Володимирівна; Olkina, Olena V.; Панасюк, В.; Панасюк, Віта Миколаївна (Національний університет "Одеська юридична академія"; Фенікс, 2023)
  Навчальний посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальностями 081 – ...
 • Терлецький, Дмитро Сергійович; Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Батан, Юрій Дмитрович; Бальцій, Юрій Юрійович; Волкова, Дарія Євгенівна; Єзеров, Альберт Анатолійович; Крусян, Анжеліка Романівна; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Мішина, Наталя Вікторівна; Олькіна, Олена Володимирівна; Панасюк, Віта Миколаївна (Одеса : Фенікс, 2023)
  Посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальностями 081 – «Право» та ...
 • Мішина, Наталя Вікторівна; Mishyna, Natalia V.; Мішина, Н. В. (Одеса : Фенікс, 2023)
 • Мішина, Наталя Вікторівна; Волкова, Дарія Євгенівна (Одеса : Фенікс, 2022)
  Основними завданнями вивчення дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн» є вивчення теорії конституційного права з використанням прикладів зарубіжних країн, а саме: джерел конституційного права ...
 • Мішина, Наталя Вікторівна; Мішина, Н. В.; Мишина, Наталья Викторовна; Mishyna, Natalia V. (ВД «Гельветика», 2019)
 • Мішина, Н. В.; Мішина, Наталя Вікторівна; Мишина, Наталья Викторовна; Mishyna, Natalia V. (Чернівці, 2021)
 • Мішина, Н. В.; Mishyna, N. V. (ВД "Гельветика", 2021)
  Однією з основних форм здійснення державної влади завжди був і залишається державний контроль. Завдяки такому виду контролю забезпечується ефективне функціонування підконтрольних суб’єктів, дотримання Конституції України ...
 • Марущак, Анна Валеріївна; Марущак, А. В.; Марущак, Анна Валерьевна; Marushchak, Anna V.; Мішина, Наталя Вікторівна; Мішина, Н. В.; Мишина, Наталья Викторовна; Mishyna, Natalia V.; Олексій, Уляна Олександрівна; Олексій, У. О.; Олексий, Ульяна Александровна; Oleksii, Uliana O.; Глиняний, Іван Володимирович; Глиняний, І. В.; Глиняный, Иван Владимирович; Hlynianyi, Ivan V. (Чернівці, 2021)
  Навчально-методичний посібник з тестовими завданнями для перевірки знання Конституції України підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти ...
 • Мішина, Наталя Вікторівна; Мішина, Н. В.; Мишина, Наталья Викторовна; Mishyna, Natalia V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  Hermeneutics, having emerged due to innovations in philosophy, is currently used by other humanities, including jurisprudence. Hermeneutics (from the Greek 8pur|V8UC0 (hermeneutikos) - interpreter) - the art of understanding, ...
 • Мішина, Наталя Вікторівна; Мішина, Н. В.; Мишина, Наталья Викторовна; Mishyna, Natalia V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
 • Мішина, Наталя Вікторівна; Мішина, Н. В.; Мишина, Наталья Викторовна; Mishyna, Natalia V. (Київ : ФОП Кішка І. В., 2021)
 • Мішина, Наталя Вікторівна; Мішина, Н. В.; Мишина, Наталья Викторовна; Mishyna, Natalia V.; Сурілова, Олена Олексіївна; Сурілова, О. О.; Сурилова, Елена Алексеевна; Surilova, Olena O. (Warsaw : Wydawnictwo «ALUNA», 2020)
  Objective: The aim of this study is to show which aspects of Ukraine's constitutional and administrative law should appear in Ukraine's future medical code. Patients and methods: Materials and methods: The authors analyse ...
 • Мішина, Наталя Вікторівна; Мішина, Н. В.; Мишина, Наталья Викторовна; Мишина, Н. В.; Mishyna, Natalia V. (Одеса : Гельветика, 2020)
 • Мішина, Н. В.; Мішина, Наталя Вікторівна; Мишина, Н. В.; Мишина, Наталия Викторовна; Mishyna, Natalya V.; Mishyna, N. V. (Одеса : Гельветика, 2019)
  Статтю присвячено аналізу природи органів самоорганізації населення на основі норм чинного законодавства України, в тому числі розглядаються аргументи на користь того, що органи самоорганізації населення не є органами ...
 • Мішина, Наталя Вікторівна; Мишина, Наталя Викторовна; Mishyna, Natalia V.; Мішина, Н. В.; Мишина, Н. В.; Mishyna, N. V. (Херсон : Гельветика, 2018)
  Виділення публічного, приватного прибуткового та так званого третього секторів суспільства, тобто трисекторна модель суспільства, на сучасному етапі не є прийнятною для більшості дослідників сучасного суспільства. У статті ...
 • Mishyna, N. V.; Mishyna, Natalia V.; Мішина, Наталя Вікторівна; Мишина, Наталя Викторовна; Мішина, Н. В.; Мишина, Н. В. (Одеса : Гельветика, 2018)
  Стаття присвячена перспективам удосконалення Закону України «Про громадянські об’єднання» (2012 р.). По-перше, пропонується удосконалення деяких статей цього Закону у відповідності до принципів європейського конституціоналізму, ...
 • Терлецький, Дмитро Сергійович; Афанасьєва, Мар'яна Володимирівна; Батан, Юрій Дмитрович; Бальцій, Юрій Юрійович; Волкова, Дарія Євгенівна; Єзеров, Альберт Анатолійович; Животовська, Ірина Юріївна; Крусян, Анжеліка Романівна; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Мішина, Наталя Вікторівна; Назарко, Аркадій Тимофійович; Олькіна, Олена Володимирівна; Панасюк, Віта Миколаївна (Одеса, 2020)
  Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальністю ...
 • Мішина, Наталія Вікторівна; Мишина, Наталья Викторовна; Mishyna, Nataliia V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018)
 • Мішина, Наталія Вікторівна; Мишина, Наталия Викторовна; Mishyna, Nataliia V. (Одеса : Фенікс, 2013)
  У разі перегляду Розділу II Конституції України «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина» доцільним уявляється скорочення переліку прав і свобод та зменшення рівня конкретизації при викла­денні окремих прав і ...

View more

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds