Муніципальне управління в США та в Сполученому Королівстві Великобританії і Північної Ірландії: порівняльно-правове дослідження

Show simple item record

dc.contributor.author Мішина, Наталя Вікторівна
dc.contributor.author Мишина, Наталья Викторовна
dc.contributor.author Mishina, Natalya V.
dc.date.accessioned 2016-12-19T09:52:37Z
dc.date.available 2016-12-19T09:52:37Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.citation Мішина Н. В. Муніципальне управління в США та в Сполученому Королівстві Великобританії і Північної Ірландії: порівняльно-правове дослідження : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / Наталя Вікторівна Мішина; Наук. кер. М. П. Орзіх; ОНЮА. – Одеса, 2002. – 226 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/6631
dc.description Мішина Н. В. Муніципальне управління в США та в Сполученому Королівстві Великобританії і Північної Ірландії: порівняльно-правове дослідження : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / Наталя Вікторівна Мішина; Наук. кер. М. П. Орзіх; ОНЮА. – Одеса, 2002. – 226 с. ru_RU
dc.description.abstract Дисертація присвячена порівняльно-правовому дослідженню основних інститутів муніципального управління в США та в Сполученому Королівстві Великобританії і Північної Ірландії. Дисертація містить стислу історичну характеристику розвитку муніципального управління на території Сполученого Королівства і США, відомості про особливості муніципальних систем та інформацію про системи органів муніципального управління в цих державах. Проаналізовано компетенцію муніципальних органів, фінансові основи та організаційні форми муніципального управління в США та в Сполученому Королівстві. В дисертації сформульовано ряд пропозицій щодо удосконалення законодавства України про місцеве самоврядування з урахуванням досвіду Сполученого Королівства і США. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject муніципальне управління в США ru_RU
dc.subject муніципальне управління в Сполученому Королівстві ru_RU
dc.subject система органів муніципального управління в США ru_RU
dc.subject система органів муніципального управління в Сполученому Королівстві ru_RU
dc.subject фінансові основи діяльності органів муніципального управління ru_RU
dc.subject компетенція органів муніципального управління ru_RU
dc.subject організаційні форми муніципального управління ru_RU
dc.subject муниципальное управление в США ru_RU
dc.subject муниципальное управление в Соединенном Королевстве ru_RU
dc.subject система органов муниципального управления в США ru_RU
dc.subject система органов муниципального управления в Соединенном Королевстве ru_RU
dc.subject финансовые основы деятельности органов муниципального управления ru_RU
dc.subject компетенция органов муниципального управления ru_RU
dc.subject организационные формы муниципального управления ru_RU
dc.subject municipal management in the US ru_RU
dc.subject municipal management in the United Kingdom ru_RU
dc.subject system of municipal governments in the United States ru_RU
dc.subject system of municipal government in the United Kingdom ru_RU
dc.subject financial bases of the activities of the municipal management ru_RU
dc.subject competence of municipal management ru_RU
dc.subject organizational forms of municipal management ru_RU
dc.title Муніципальне управління в США та в Сполученому Королівстві Великобританії і Північної Ірландії: порівняльно-правове дослідження ru_RU
dc.title.alternative дисертація... кандидата юридичних наук ru_RU
dc.type Thesis ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record