Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Том 17

Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Том 17

 

Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 17 / голов. ред. С. В. Ківалов ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. – 448 с.

Recent Submissions